Đào tạo ngắn hạn

Lớp bồi dưỡng cấp dưỡng mầm non khoá II và bảo mẫu trẻ em khoá VI đã hoàn thành chương trình khoá học.

Sáng ngày 05/11/2016 trường TC Tân Bách Khoa đã tổ chức lễ tổng kết bế giảng và trao chứng nhận cho 27 học viên hoàn thành chương trình, đạt yêu cầu của khóa học. Tất cả học viên đều được xếp loại khá trở lên, trong đó 2 học viên loại xuất sắc và 18…Xem thêm