Trung cấp chuyên nghiệp

Dược sỹ trung cấp

Ngành đào tạo: Dược sỹ trung cấp Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng, 3 năm Loại hình đào tạo: Chính quy Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 96 đvht Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp, tốt nghiệp…Xem thêm

Kế toán doanh nghiệp

Ngành đào tạo : Kế toán doanh nghiệp chuyên nghiệp Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng, 3 năm Loại hình đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp, tốt nghiệp THCS Khối lượng kiến thức toàn khóa (…Xem thêm

Điều dưỡng

Ngành đào tạo : ĐIỀU DƯỠNG Thời gian đào tạo: 2 năm.          Loại hình đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 98 đvht Giới thiệu chương trình Chương trình khung giáo dục Điều dưỡng trung cấp…Xem thêm

Y sĩ

Ngành đào tạo : Y SỸ Thời gian đào tạo: 2 năm.          Loại hình đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. – Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 100…Xem thêm

Quản lý và Bán hàng siêu thị

Ngành đào tạo : QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG SIÊU THỊ           Thời gian đào tạo: 2 năm Loại hình đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh:Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tương đương Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 97 ĐVHT Giới thiệu chương trình Bằng cấp sau…Xem thêm

Quản lý và Kinh doanh khách sạn

Ngành đào tạo: QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH KHÁCH SẠN Thời gian đào tạo: 2 năm Loại hình đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tương đương Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 99 ĐVHT Giới thiệu chương trình Chương trình đào tạo…Xem thêm

Quản lý và Kinh doanh du lịch

Ngành đào tạo : QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH DU LỊCH Thời gian đào tạo: 2 năm Loại hình đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tương đương Khối lượng kiến thức toàn khóa ( tính bằng ĐVHT): 97 ĐVHT Giới thiệu chương trình Bằng cấp…Xem thêm

Hành chính văn phòng

Ngành đào tạo : HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Thời gian đào tạo:   2 năm Loại hình đào tạo:  Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 98 ĐVHT Giới thiệu chương trình    Chương trình khung trung cấp…Xem thêm

Pháp luật

Ngành đào tạo: PHÁP LUẬT Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng, 3 năm Loại hình đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp, tốt nghiệp THCS Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 96 ĐVHT Giới…Xem thêm

Sư phạm mầm non

Ngành đào tạo : SƯ PHẠM MẦM NON Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng, 3 năm Loại hình đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp, tốt nghiệp THCS Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT):…Xem thêm