Đôi nét về Tân Bách Khoa

Giới thiệu trường

Thành lập Được thành lập theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 16/7/2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh với tên ban đầu là Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tân Bách Khoa và đổi tên theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 08/07/2013 của UBND Tỉnh Tây Ninh thành Trường Trung cấp Tân…Xem thêm