Khoa đào tạo

TỔ CHỨC ĐI THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 , từ ngày 11/4 đến ngày 22/5 /2016 . Trường trung cấp tân bách khoa  tổ chức cho 103 học viên các lớp dược sĩ khóa IV thực tế tốt nghiệp tại các Trung tâm y tế huyện, Thành phố, Trạm y tế xã ,…Xem thêm

BÁO CÁO DƯỢC LÂM SÀNG – HỌC VIÊN KHÓA IV

       SỞ GIÁO DỤC  & ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂN BÁCH KHOA             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                TP Tây Ninh, Ngày  02 tháng 05 năm 2016                                      BÁO CÁO DƯỢC LÂM SÀNG  – HỌC VIÊN KHÓA IV Thực…Xem thêm

Về việc đi thực hành sư phạm

Học viên Lớp Trung cấp SPMN 2A1,2A2,2B chuẩn bị đi kiến tập chuẩn tại các trường Mầm non. Cụ thể như sau: -Lớp 2B Tổng số : 27 học viên, chia thành 05 nhóm, kiến tập chuẩn tại trường Mầm non Thực hành TP Tây Ninh. Thời gian từ  4/4/2016 đến 6/ 5/2016 -Lớp 2A1….Xem thêm

Dược lâm sàng

Thời hạn nộp báo cáo Dược lâm sàng ( lớp Dược 4A, 4B ) đến trước 18g ngày 4/4/2016. Sau thời điểm trên, mọi trường hợp nộp trễ sẽ không được giải quyết. http://www.tb-credit.ru/our-company.html http://www.tb-credit.ru/kredit-online.html