Khoa Dược

TỔ CHỨC ĐI THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 , từ ngày 11/4 đến ngày 22/5 /2016 . Trường trung cấp tân bách khoa  tổ chức cho 103 học viên các lớp dược sĩ khóa IV thực tế tốt nghiệp tại các Trung tâm y tế huyện, Thành phố, Trạm y tế xã ,…Xem thêm

BÁO CÁO DƯỢC LÂM SÀNG – HỌC VIÊN KHÓA IV

       SỞ GIÁO DỤC  & ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂN BÁCH KHOA             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                TP Tây Ninh, Ngày  02 tháng 05 năm 2016                                      BÁO CÁO DƯỢC LÂM SÀNG  – HỌC VIÊN KHÓA IV Thực…Xem thêm

Dược lâm sàng

Thời hạn nộp báo cáo Dược lâm sàng ( lớp Dược 4A, 4B ) đến trước 18g ngày 4/4/2016. Sau thời điểm trên, mọi trường hợp nộp trễ sẽ không được giải quyết. http://www.tb-credit.ru/our-company.html http://www.tb-credit.ru/kredit-online.html