Tin tức – Sự kiện

TỔ CHỨC ĐI THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 , từ ngày 11/4 đến ngày 22/5 /2016 . Trường trung cấp tân bách khoa  tổ chức cho 103 học viên các lớp dược sĩ khóa IV thực tế tốt nghiệp tại các Trung tâm y tế huyện, Thành phố, Trạm y tế xã ,…Xem thêm

BÁO CÁO DƯỢC LÂM SÀNG – HỌC VIÊN KHÓA IV

       SỞ GIÁO DỤC  & ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂN BÁCH KHOA             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                TP Tây Ninh, Ngày  02 tháng 05 năm 2016                                      BÁO CÁO DƯỢC LÂM SÀNG  – HỌC VIÊN KHÓA IV Thực…Xem thêm