Thông báo của khoa Mầm non

Lớp trung cấp SPMN khóa IV đã hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp SPMN – Niên khoá 2017-2019

Thực tập tốt nghiệp là đợt thực tập sư phạm lần thứ 4 trong 4 đợt thực tập sư phạm toàn khóa đào tạo trung cấp sư phạm mầm non của trường Trung cấp Tân Bách Khoa. Vào ngày 26/4/2019 tại trường mầm non Thái Chánh TP Tây Ninh đã tổ chức tổng kết đợt…Xem thêm

Lớp trung cấp SPMN KHÓA IV đã hoàn thành đợt thực tập dạy sư phạm mầm non. Niên khoá 2017-2019

Thực tập dạy là đợt thực tập sư phạm lần thứ 3 trong 4 đợt thực tập sư phạm toàn khóa đào tạo trung cấp sư phạm mầm non của trường Trung cấp Tân Bách Khoa. Vào ngày 27/12/2018 tại trường mầm non Thái Chánh TP Tây Ninh đã tổ chức tổng kết đợt Thực…Xem thêm

Trung cấp SPMN khóa III đã hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp -Niên khoá 2016-2018

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp theo công văn số 03/CV-TCTBK ngày 5/3/2018 của trường TC Tân Bách Khoa, Ban chỉ đạo TTSP đã tổ chức cho học viên lớp 3A trung cấp SPMN đi thực tập tốt nghiệp tại các trường mầm non trong tỉnh Tây Ninh. Thời gian từ 19/5/2017 đến…Xem thêm

Trường Trung Cấp Tân Bách Khoa tổ chức sinh hoạt chuyên đề cuối năm cuối khóa cho học viên ngành Sư Phạm Mầm Non, Y Sĩ và Dược Sĩ Trung Cấp

Sáng ngày 24/6/2017 Trường trung cấp Tân Bách Khoa đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề cuối năm, cuối khóa cho học viên ngành Sư phạm mầm non, Y sĩ và Dược sĩ trung cấp. Đến dự có Ông Nguyễn Thế Tân – Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Tây Ninh, Bà Nhan Hoa…Xem thêm

Lớp TC SPMN 2A1, 2A2, 2B đã hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp – Niên khoá 2015-2017

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp số 01/KHTTSP ngày 6/2/2017 của trường TC Tân Bách Khoa, Ban chỉ đạo TTSP đã tổ chức cho lớp TC SPMN 2A1, 2A2, 2B đi thực tập tốt nghiệp tại các trường mầm non trong tỉnh Tây Ninh. Thời gian từ 20/3/2017 đến 19/5/2017. Ban chỉ đạo thực…Xem thêm