Cơ cấu tổ chức và hoạt động

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂN BÁCH KHOA

 

I SƠ ĐỒ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Sơ Đồ Tổ Chức :

doan-thanh-nien-co-cau-to-chuc

 1. Cơ Cấu Tổ Chức :

Ban Chấp hành Đoàn trường hoạt động theo nhiệm kỳ 01 năm với 5 đồng chí. Trong đó gồm có:

 • 01 đồng chí Bí thư
 • 01 đồng chí P. Bí thư
 • 03  Uỷ viên Ban chấp hành
 • BCH Chi đoàn gồm có 2 đ/c trong Ban Chấp hành đoàn trường (02 uỷ viên BCH)
 • Các CLB sẽ có 1 Ban chủ nhiệm 3 người (1 Chủ nhiệm và 01 Phó Chủ nhiệm, 01 thành viên). Không giới hạn thành viên tuỳ tình hình từng CLB.

II NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÁC BAN VÀ TỔ CHỨC TRỰC THUỘC

 1. Ban Chấp hành Đoàn trường:
 • Là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của ĐV, thanh thiếu niên của trường 
 • Cụ thể hoá chương trình hành động của Đoàn cấp trên thành nội dung sinh hoạt của Đoàn trường,các chi đoàn , xây dựng chương trình công tác của ĐT và các CĐ. 
 • Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nguyện vọng chính đáng của ĐV-thanh niên.
 • Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong ĐV-TN, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV-TN và các đối tượng mà Đoàn đang tác động để kịp thời phản ánh lên Đoàn cấp trên.
 • Xây dựng Đoàn trường vững mạnh, bảo đảm duy trì chế độ sinh hoạt của Đoàn trường, các chi đoàn, tạo điều kiện cho ĐV bàn bạc, thảo luận để đi đến thống nhất chương trình công tác của Đoàn trường, tổ chức thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, học viên 5 tốt …..từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng học tập, rèn
 1. Văn phòng Đoàn trường:
 • Quản lý công tác nghiệp vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động của Đoàn trường.Quản lý toàn bộ tài sản, vật tư trang thiết bị của Đoàn trường.
 • Quản lý việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản đúng thủ tục quy định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; quản lý con dấu của Đoàn trường đúng nguyên tắc.
 • Hướng dẫn, giải quyết các công việc, thắc mắc, ý kiến của sinh viên về các hoạt động của Nhà trường và Đoàn trường. Đón tiếp khách đến làm việc với Đoàn trường từ các trường bạn, từ Đoàn cấp trên và từ các cơ quan Đoàn thể khác.
 • Chịu trách nhiệm về công tác lễ tân, khánh tiết, đưa đón và tiếp khách trong các chương trình của Nhà trường và Đoàn trường.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác Đoàn vụ: Quản lý hồ sơ Đoàn, tổ chức hội họp, tổng hợp các số liệu đoàn.v.v.
 • Phát hành các thông báo, giấy mời họp, in ấn, photo tài liệu v.v
 • Là cầu nối của Đoàn trường với các Liên chi đoàn, các CLB … và sinh viên trong trường.
 1. Chi đoàn:
 • Là cầu nối của Đoàn trường, trực tiếp triển khai các chương trình, hoạt động và phong trào đến đoàn viên sinh viên.
 1. Các CLB:
 • sân chơi với các hoạt động ngoại khóa văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh bổ ích của Đoàn trường dành cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng.

Bao gồm các CLB mang tính học thuật, văn hoá, văn nghệ, thể thao …