Chức năng – Nhiệm vụ của khoa Dược

 1. CHỨC NĂNG:
 • Tham mưu cho hiệu trưởng trhttp://myfreeslots.net/ong việc xây dựng chương trình đào tạo của khoa theo định hướng chiến lược chung của nhà trường, quản lý, điều hành các hoạt động giảng dạy của các bộ môn trực thuộc, tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa, quản lý điềreduslim in farmacia hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giáo viên của khoa.
 1. NHIỆM VỤ:
 • Khoa lập kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành cụ thể cho từng môn học, phù hợp với kế hoạch giảng dạy chung của phòng đào tạo theo từng học kỳ, từng năm học.
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực trong phạm vi phụ trách, quản lý học viên trong giờ học tại khoa.
 • Khoa và phòng đào tạo liên hệ, kết hợp với các cơ sở thực hành, tạo môi trường thuận lợi cho học viên thực hành nghề nghiệp.
 • Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra việc giảng dạy các môn lý thuyết và thực hành nhằm kịp thời phát hiện những sai sót về nội dung, phương pháp giảng dạy để điều chỉnh kịp thời.
 • Hướng dẫn cho giáo viên biên soạn giáo trình, kế hoạch bài giảng. Tham gia tổ chức các kỳ thi trong trường, tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, xét thi đua cho giáo viên và học viên.
 • Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy và học, thường xuyên tổ chức cho giáo viên dự giảng và bình giảng để không ngừng tiến bộ.
 • Hỗ trợ Đoàn thanh niên, Công đoàn thực hiện một số phong trào văn nghệ, hiến máu nhân đạo…
 • Khoa phân công quản lý và sử dụng phòng học, tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong khoa hợp lý, tránh lãng phí, hư hao mất mác.
 • Khoa phối hợp với phòng đào tạo trong việc quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, kiểm tra, thi cử…
 • Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao đồng thời chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo khác của Ban giám hiệu.