Lớp TC SPMN 2A1, 2A2, 2B đã hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp – Niên khoá 2015-2017

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp số 01/KHTTSP ngày 6/2/2017 của trường TC Tân Bách Khoa, Ban chỉ đạo TTSP đã tổ chức cho lớp TC SPMN 2A1, 2A2, 2B đi thực tập tốt nghiệp tại các trường mầm non trong tỉnh Tây Ninh. Thời gian từ 20/3/2017 đến 19/5/2017. Ban chỉ đạo thực tập của trường TC Tân Bách Khoa đã đến các trường MN trong  huyện Tân Biên và TP. Tây Ninh để kết hợp tổ chức tổng kết đợt thực tập tốt nghiệp cho  học viên. Đợt thực tập này có 96 học viên ở lớp 2A1, 2A2 và 2B tham dự thực tập tại 5 trường: MN Thái Chánh, MN Tuổi Ngọc, MN 1/6 , MN Thực hành của TP Tây Ninh, và MG 2/9 Tân Biên. Mỗi học viên thực tập tốt nghiệp tại các trường MN đã hoàn thành nội dung, chương trình thực tập các hoạt động chuyên môn như sau:

  1. Tìm hiểu nghiên cứu thực tế về hoạt động chăm sóc giáo dục ở trường mầm non.
  2. Thực tập công tác chủ nhiệm. và chăm sóc trẻ
  3. Thực tập giảng dạy.
  4. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo chủ đề.
  5. Viết báo cáo thu hoạch.

Kết quả TTTN các mặt hoạt động chuyên môn của học viên:

Nội dung đánh giá

Xuất sắc

Giỏi

Khá

SL

%

SL

%

SL

%

Ý thức tổ chức kỷ luật

62

64,58

29

30,20

5

5,20

Bài thu hoạch cá nhân

35

36,45

58

60,41

3

3,12

Xây dụng kế hoạch giáo dục

34

35,41

61

63,54

1

1,04

Công tác chủ nhiệm lớp và Chăm sóc trẻ

33

34,37

58

60.41

5

5,20

Thực tập giảng dạy

2

2,08

88

91,66

6

6,25

Học viên được khen thưởng:

Thực tập trường MN Thái Chánh:

1-Lâm Nguyễn Hồng Ngân Lớp 2B

2-Phan Dương Huệ Uyên,  lớp 2B

Thực tập trường MN 1/6:

1-Lê Thị Diễm Hương, lớp 2A2

2-Nguyễn Thị Tuyết Nga,  lớp 2A2

Thực tập trường MN Tuổi Ngọc:

1-Lê Thị Phương Hồng, lớp 2B

2- Nguyễn Thị Cẩm Tú,  lớp 2A1

Thực tập trường MG 2/9 Tân Biên:

1-Đào Thị Trâm,  lớp 2B

2-Huỳnh Thị Bích Trâm,  lớp 2A1

Kết quả đợt thực tập tốt nghiệp của lớp 2A1, 2A2,2B đã thể hiện được phần nào chất lượng đào tạo cùa Trường. Trong quá trình đào tạo giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo có trình độ trung cấp sư phạm mầm non theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; ngoài việc trang bị kiến thức cơ bản cơ sở, chuyên ngành, chương trình đào tạo của Trường rất quan tâm việc thực tập sư phạm của học viên. Ngoài các đợt thực tập thường xuyên trong năm học, đợt thực tập tốt nghiệp nầy giúp học viện củng cố, nâng cao và tự khẳng định được kiến thức kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và tình thần yêu nghề mến trẻ. Nhà trường cũng thực hiện được phương châm “ Học đi đôi với hành” giúp các học viên đạt chuẩn đầu ra, tự tin trong công việc khi ra trường, đáp ứng nhu cầu hoạt động của ngành mầm non tại địa phương.

Một số hình ảnh thực tập tốt nghiệp của lớp 2A1,2A2, 2 B :

DSCN1050

Học viên lớp 2B thực hành công tác chủ  nhiệm quản lý lớp MG ở trường MG 2/9 Tân Biên

DSCN1055

Học viên lớp 2A2  thực hành giờ hoạt động góc trường MG 2/9 Tân Biên

DSCN1064

Cùng trẻ giờ hoạt động ngoài trời học viên lớp 2A 1 trường MG 2/9 Tân Biên

DSCN1100

Thự hành giờ dạy học viên lớp 2A trường MN Thái chánh

18698452_1691712241131674_3510027465141006471_n

Khen thưởng học viên có thành tích tốt trong đợt thực tập tốt nghiệp tại trường MN Tuổi Ngọc

18765958_1691712264465005_7978608875086300183_n

Khen thưởng học viên có thành tích tốt trong đợt thực tập tốt nghiệp tại trường MN Thái Chánh

18698511_1691712297798335_4799160824851189585_n

Học viên đoàn thực tập tốt nghiệp tại trường MN Thái Chánh