Lớp Trung Cấp SPMN 1A, 1B đã hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp. Niên khoá 2014-2016

Lớp Trung Cấp  SPMN 1A, 1B đã hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp.

 Niên khoá 2014-2016

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp số 09/KHTTSP ngày 20/2/2016 của trường TC Tân Bách Khoa, Ban chỉ đạo TTSP đã tổ chức cho lớp TC SPMN 1A, 1B đi thực tập tốt nghiệp tại các trường mầm non huyện, TP Tây Ninh. Thời gian từ 1/3/2016 đến 29/4/2016.

Ban chỉ đạo thực tập của trường đã đến các trường MN ở huyện Bến Cầu, Trảng Bàng, Tân Biên và TP. Tây Ninh để kết hợp tổ chức tổng kết. Đợt thực tập này có 98 học viên ở lớp 1A và 1B tham dự thực tập tại 4 trường: MN Thái Chánh TP Tây Ninh, MN Sao Mai  Hòa Thành, MN 15/3 Thị trấn Bến Cầu, MN 2/9 Tân Biên, MN Trảng Bàng.

Mỗi học viên thực tập tốt nghiệp tại các trường MN đã hoàn thành nội dung, chương trình thực tập các hoạt động chuyên môn như sau:

  1. Tìm hiểu nghiên cứu thực tế về hoạt động chăm sóc giáo dục ở trường mầm non.
  2. Thực tập công tác chủ nhiệm.
  3. Thực tập giảng dạy.
  4. Xây dựng kế hoạch giáo dục.
  5. Viết báo cáo thu hoạch.

Kết quả TTTN các mặt hoạt động chuyên môn của lớp SPMN 1A:

Nội dung đánh giá

Xuất sắc

Giỏi

Khá

T.bình khá

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Ý thức tổ chức kỷ luật

55

73,33

15

20,00

4

5,33

1

1,33

Bài thu hoạch cá nhân

35

45,66

37

49,33

3

4,00

 

 

Xây dụng kế hoạch giáo dục

57

76,00

15

20,00

3

4,00

 

 

Công tác chủ nhiệm lớp

50

66,66

21

28,00

4

5,33

 

 

Thực tập giảng dạy

2

2,66

35

45,66

31

41,33

7

9,33

 

Học viên được khen thưởng:

Thực tập trường MN Thái Chánh:

1-Nguyễn Thị Yến Nhi

2-Trần Thị Thanh Thuý

3-Nguyễn Thị Thu Phương

Thực tập trường MN Sao Mai:

1-Nguyễn Thị Xinh lễ

2-Trần Thị Bích Lộc

Thực tập trường MN 15/3 Bến Cầu:

1-Phạm Thị Phương Oanh

Thực tập trường MN Trảng Bàng:

1-Lê Thị Anh Thư

Thực tập trường MN 2/9 Tân Biên:

1-Nguyễn Thuý An

2-Trần Thị Thái Ngọc Bích

3-Nguyễn Thị Diễm Mi

Kết quả TTTN các mặt hoạt động chuyên môn của lớp SPMN 1B:

Nội dung đánh giá

Xuất sắc

Giỏi

Khá

T.bình khá

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Ý thức tổ chức kỷ luật

21

91,40

1

4,30

1

4,30

 

 

Bài thu hoạch cá nhân

17

73,90

6

26,1

 

 

 

 

Xây dụng kế hoạch giáo dục

18

78,30

5

21,70

 

 

 

 

Công tác chủ nhiệm lớp

19

82,70

2

8,70

1

4,30

1

4,30

Thực tập giảng dạy

1

4,30

16

69,60

6

26,10

 

 

 

Học viên được khen thưởng:

1-Trần Thị Thuỳ Linh

2-Nguyễn Hoài Phương

3-Nguyễn Thị Bích Thuỳ

Kết quả đợt thực tập tốt nghiệp của lớp I A, I B đã thể hiện được phần nào chất lượng đào tạo cùa Trường. Trong quá trình đào tạo giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo có trình độ trung cấp sư phạm mầm non theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; ngoài việc trang bị kiến thức cơ bản cơ sở, chuyên ngành, chương trình đào tạo của Trường rất quan tâm việc thực tập sư phạm của học viên. Ngoài các đợt thực tập thường xuyên trong năm học, đợt thực tập tốt nghiệp nầy giúp học viện củng cố, nâng cao và tự khẳng định được kiến thức kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và tình thần yêu nghề mến trẻ. Nhà trường cũng thực hiện được phương châm “ Học đi đôi với hành” giúp các học viên đạt chuẩn đầu ra, tự tin trong công việc khi ra trường, đáp ứng nhu cầu hoạt động của ngành mầm non tại địa phương.

 Một số hình ảnh thực tập tốt nghiệp của lớp I A, I B :

20160512_152320

Khen tặng học viên có thành tich xuất sắc tại trường MG 2/9 Tân Biên huyện Tân Biên

20160512_152901

Nhóm học viên thực tập tại trường MG 2/9 Tân Biên huyện Tân Biên

 

20160512_153151

Giáo viên hướng dẫn và nhóm học viên lớp I A cùng vui vẻ nhận quà tặng từ trường  MG 2/9 Tân Biên

 

DSCN0489_2

Học viên nhóm lớp I A đang thực tập dạy tại lớp trường MN Thái Chánh

 

DSCN0496_2

Học viên nhóm lớp I A đang thực tập dạy tại lớp trường MN Sao Mai huyện Hoà Thành TN

 

DSCN0374

Các bé trường MN Thái Chánh biểu diễn văn nghệ góp vui trong lễ tổng kết TTTN. 

DSCN0384

Học viên nhóm lớp IA góp vui Văn nghệ trong ngày tổng kết TTTN.

DSCN0391

Nhóm học viên lớp I A tại trường MN Thái Chánh TP.TN

DSCN0549

Nhóm học viên lớp I A tại trường MN Sao Mai huyện Hoà Thành

 

 

DSCN0551

Học viên nhóm lớp I A góp vui Văn nghệ trong ngày tổng kết TTTN tại trường MN Sao Mai.

 

DSCN0556

Khen tặng học viên có thành tich xuất sắc tại trường Mn Sao Mai Hoà Thành

 

DSCN0564

Nhóm học viên lớp I B tại trường MN Thái Chánh TP TN

 

DSCN0567

Nhóm học viên lớp I A tại trường MN Thái Chánh TP. TN

DSCN0576

Học viên nhóm lớp I B góp vui Văn nghệ trong ngày tổng kết TTTN tại trường MN Thái Chánh,

DSCN0577

Học viên nhóm lớp I A góp vui Văn nghệ trong ngày tổng kết TTTN tại trường MN Thái Chánh

 

DSCN0606

BCĐ thực tập sư phạm trường TC TBK kỷ niệm với BGH trường MN Trảng Bàng.

 

DSCN0611

BCĐ thực tập sư phạm trường TC TBK kỷ niệm với Hiệu trưởng trường MN 15/3 Bến Cầu

 

DSCN0621

Nhóm học viên lớp I A tại trường MG 2/9 Tân Biên

 

DSCN0630

Học viên nhóm lớp I A góp vui Văn nghệ trong ngày tổng kết TTTN tại trường MG 2/9 Tân Biên

DSCN0499

Học viên nhóm lớp I A đang thực tập dạy tại lớp trường MN Sao Mai Hoà Thành

 

DSCN0501

Học viên nhóm lớp I A đang thực tập dạy tại lớp trường MN Sao Mai

hinhhvthaichanh

Học viên nhóm lớp IA hướng dẫn các cháu vui chơi trong giờ hoạt động góc tại lớp trường MN Thái Chánh.

 

20160512_153314

 

HINHHVDAYTHAICHANH

Học viên nhóm lớp I B đang thực tập dạy tại lớp trường MN Thái Chánh