Thông báo tuyển sinh ĐH hệ liên thông từ trung cấp và ĐH văn bằng 2 của trường ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂN BÁCH KHOA THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Liên kết với Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM  tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp và đại học văn bằng 2 gồm các ngành sau:

    Stt

            Ngành đào tạo

       Thời gian đào tạo

                 Ghi chú

1

Quản lý đất đai

 

2, 5 năm

 

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30/6/2016

2

Cấp thoát nước

3

Công nghệ Kỹ thuật  Môi trường

Đối với hệ liên thông từ trung cấp:  Những người đã tốt nghiệp TC ngành tương ứng.

Đối với hệ  ĐH văn bằng 2:  Những người đã tốt nghiệp đại học.       

Lớp liên thông ĐH ngành Quản lý đất đai  thi tuyển ngày 09 & 10/ 7/ 2016

Moïi chi tieát, xin lieân heä Trường Trung cấp Tân Bách Khoa, số điện thoại: 0663.815416;

Địa điểm học: Trường TC Tân Bách Khoa,  24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, TP Tây Ninh

 

http://www.tb-credit.ru/znk.html http://www.tb-credit.ru/zaim-online.html