Thông báo tuyển sinh hình thức VLVH ngành GDMN của trường ĐHSP.HCM. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 15/9/2019.

tuyensinhDHSP2019