TCA SẢN PHẨM CSSK, HỖ TRỢ VIỆN PHÍ & SỐT XUẤT HUYẾT

Chào mừng bạn đến với tbkc.edu.vn trong bài viết về Các gói bảo hiểm của tca chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

I. CÂU HỎI VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM: 1. Sản phẩm bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết có những quyền lợi nào? Chương trình bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết bao gồm những quyền lợi sau: – Quyền lợi bảo hiểm chính: Quyền lợi bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết: + Điều trị nội trú + Điều trị ngoại trú + Điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt – Quyển lợi bảo hiểm bổ sung: Quyền lợi bảo hiểm Tử vong.2. Bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết có bao nhiêu gói để lựa chọn? Đối với mỗi đối tượng Người được bảo hiểm là cá nhân/hộ gia đình, chương trình bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết đều có 3 gói Đồng, gói Bạc, gói Vàng đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các khách hàng.3. Thời gian chờ các quyền lợi trong bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết như thế nào? Là khoảng thời gian mà các quyền lợi bảo hiểm có liên quan không được chi trả bảo hiểm bao gồm những trường hợp thời điểm phát sinh rủi ro nằm trong thời gian chờ nhưng chi phí điều trị rủi ro phát sinh trong thời hạn bảo hiểm có hiệu lực hoặc hậu quả của đợt điều trị rủi ro này còn kéo dài trong thời hạn bảo hiểm có hiệu lực. Chương trình bảo hiểm này áp dụng thời gian chờ như sau: – 15 ngày đối với chẩn đoán xác định bệnh sốt xuất huyết – 15 ngày đối với tử vong do sốt xuất huyết – 0 ngày đối với tử vong do tai nạn – 180 ngày đối với tử vong do bệnh.4. Số tiền bảo hiểm của từng quyền lợi bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết như thế nào? Khi khách hàng tham gia bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết, sẽ được nhận quyền lợi với số tiền bảo hiểm cụ thể như sau:

STT Quyền lợi bảo hiểm Gói Đồng Gói Bạc Gói Vàng 1 Bảo hiểm bệnh sốt xuất huyết: VBI sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết cho duy nhất 1 đợt điều trị bệnh Sốt xuất huyết trong suốt thời hạn bảo hiểm theo hạn mức quyền lợi được quy định cụ thể trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm khi xảy ra trường hợp NĐBH được chẩn đoán xác định có dương tính với vi rút Dengue. Trong trường hợp NĐBH đã được VBI chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết nhưng tiếp tục được chỉ định điều trị nội trú và/hoặc điều trị nội trú tại phòng chăm sóc đặc biệt, VBI sẽ chi trả phần chênh lệch giữa hạn mức của quyền lợi tiếp tục điều trị với số tiền bồi thường đã được chi trả. Điều trị ngoại trú 2,000,000 4,000,000 6,000,000 Điều trị nội trú 3,000,000 6,000,000 9,000,000 Điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt 3,000,000 12,000,000 18,000,000 2 Quyền lợi tử vong Không bảo hiểm 2,000,000 5,000,000

5. Khái niệm phòng chăm sóc đặc biệt là gì? Phòng chăm sóc đặc biệt là một khoa hoặc một bộ phận của Bệnh viện không phải là khoa/phòng hậu phẫu hoặc khoa/phòng cấp cứu và phải đáp ứng được tất cả các điều kiện sau: – Được thành lập để cung cấp chương trình chăm sóc và điều trị đặc biệt; – Dành riêng cho các bệnh nhân trong điều kiện nguy kịch, đe dọa tính mạng đòi hỏi sự theo dõi và kiểm tra y tế liên tục 24h/24h của Bác sỹ; – Được trang bị các thiết bị, thuốc, phương tiện cấp cứu để có thể can thiệp ngay khi cần thiết.

II. CÂU HỎI VỀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA 1. Ai có thể tham gia bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết? Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam hoặc người Nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 01 tuổi đến 70 tuổi (tính theo năm dương lịch) tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm. Người được bảo hiểm theo gói gia đình bao gồm Bên mua bảo hiểm và những người có mối quan hệ với bên mua bảo hiểm là: Bố/mẹ đẻ; Vợ/chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp (các mối quan hệ này sẽ được VBI xác minh tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm). Số lượng người được bảo hiểm tối đa 6 người/gia đình. VBI không nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau: a. Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong. b. Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.2. Tôi đã từng mắc Sốt xuất huyết và đã điều trị khỏi thì có được tham gia bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết không? Vi rút Dengue có 4 tuýp thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Vì vậy, khi đã từng mắc sốt xuất huyết vẫn có nguy cơ mắc lại. Khách hàng đã từng mắc Sốt xuất huyết có thể tham gia bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết để bảo vệ một cách toàn diện nhất. 3. Tôi đang mắc Sốt xuất huyết thì có được tham gia bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết không? Có. Khách hàng đang mắc Sốt xuất huyết vẫn có thể tham gia bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết. Tuy nhiên Anh/Chị lưu ý, đối với quyền lợi bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết VBI áp dụng thời gian chờ là 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm được quy định trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm (bao gồm cả trường hợp thời điểm khởi phát bệnh nằm trong thời gian chờ nhưng thời điểm có chẩn đoán xác định bệnh nằm trong hiệu lực bảo hiểm). 4.Tôi có được tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết không? Tại mọi thời điểm, Người được bảo hiểm chỉ được tham gia một Giấy chứng nhận bảo hiểm tại VBI. Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều Giấy chứng nhận bảo hiểm khác nhau, VBI sẽ chi trả các quyền lợi theo Giấy chứng nhận bảo hiểm có hạn mức cao nhất tương ứng với từng quyền lợi bảo hiểm cụ thể.5.Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết trong bao lâu? Thời hạn bảo hiểm là 1 năm tính từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm.6.Với Gói hộ gia đình đối tượng được bảo hiểm gồm những ai? Người được bảo hiểm theo gói gia đình bao gồm Bên mua bảo hiểm và những người có mối quan hệ với bên mua bảo hiểm là: Bố/mẹ đẻ; Vợ/chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp (các mối quan hệ này sẽ được VBI xác minh tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm). Số lượng người được bảo hiểm tối đa 6 người/gia đình. Công ty bảo hiểm có quyền kiểm tra và xác minh lại mối quan hệ và từ chối bồi thường trong trường hợp Người được bảo hiểm không thuộc đối tượng được tham gia gói bảo hiểm gia đình cho chương trình bảo hiểm Sốt xuất huyết.7. Tôi có được tham gia cả Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VBI Care và Sản phẩm bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết không? Có. Chương trình bảo hiểm sức khỏe VBI Care và chương trình bệnh Sốt xuất huyết là 02 chương trình bảo hiểm khác nhau, vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể tham gia 02 chương trình này để được bảo vệ toàn diện nhất.8. Tôi tham gia cả sản phẩm bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết và bảo hiểm sức khỏe VBI Care thì khi mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ được chi trả quyền lợi như thế nào? Nếu Người được bảo hiểm tham gia cả sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VBI Care và sản phẩm bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết, trong trường hợp NĐBH mắc sốt xuất huyết (thuộc phạm vi bảo hiểm và nộp hồ sơ đầy đủ), VBI sẽ chi trả cho NĐBH quyền lợi bảo hiểm tương ứng của cả hai sản phẩm bảo hiểm.

III. CÂU HỎI VỀ PHÍ BẢO HIỂM VÀ THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM 1. Phí bảo hiểm cụ thể cho hộ gia đình và cá nhân như thế nào?Bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết có mức phí cụ thể đối với đối tượng cá nhân và gia đình như sau:

Phí bảo hiểm Gói Đồng Gói Bạc Gói Vàng Phí bảo hiểm/gói gia đình 175,000 375,000 550,000 Phí bảo hiểm/cá nhân 50,000 100,000 150,000

2. Tôi có thể tham gia dài hạn/ngắn hạn không và mức phí bảo hiểm như thế nào? Với sản phẩm bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết, VBI chỉ cấp với thời hạn 01 năm.

IV. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 1. Hợp đồng bảo hiểm sẽ được gửi tới tôi như thế nào? Khi Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết khách hàng sẽ được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử do Công ty Bảo hiểm VBI phát hành có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. Việc sử dụng Giấy chứng điện tử giúp khách hàng không phải lưu giữ mà có thể truy cập về thông tin giấy chứng nhận và quyền lợi bảo hiểm trên app MyVBI.2. Trong trường hợp tôi muốn điều chỉnh thông tin trên hợp đồng thì như thế nào? Các thông tin nào có thể được điều chỉnh? Các thông tin được điều chỉnh là thông tin cá nhân của Người được bảo hiểm. Không được điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm, gói bảo hiểm tham gia trong suốt thời hạn bảo hiểm. Trong trường hợp Khách hàng muốn điều chỉnh thông tin quyền lợi bảo hiểm và/hoặc gói bảo hiểm, VBI sẽ hủy Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm của khách hàng và thực hiện cấp Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm mới với thời gian chờ được tính lại từ thời điểm cấp Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm mới. Trong trường hợp muốn điều chỉnh thông tin trên hợp đồng thì Khách hàng vui lòng thông báo cho VBI theo 02 phương thức sau: – Khách hàng thông báo cho đại lý bán hàng của VBI – Khách hàng gọi điện lên tổng đài 24/7: 1900 1566 Sau khi VBI tiếp nhận thông tin điều chỉnh của Khách hàng, VBI sẽ chỉnh sửa thông tin trên Hợp đồng bảo hiểm.3. Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm tôi có được hoàn lại phí hợp đồng không? Trong trường hợp khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, VBI sẽ không hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

V. BỒI THƯỜNG 1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh sốt xuất huyết được chi trả theo chi phí thực tế hay chi phí khoán? Quyền lợi bảo hiểm Bệnh sốt xuất huyết được chi trả theo chi phí khoán.2. Quy trình bồi thường bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết như thế nào? Khách hàng thực hiện thanh toán tiền trước và nộp hồ sơ trực tiếp/gửi bưu điện cho VBI theo các hình thức sau: + Khách hàng khai báo hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm qua ứng dụng “My VBI”; + Khách hàng gửi hồ sơ trực tiếp/gửi bưu điện cho VBI theo địa chỉ: • Phòng con người – Ban Bồi thường: Tầng 4, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam • Phòng Bồi thường con người tại Miền Nam: Số 23 Thích Minh Nguyệt, P2, Q. Tân Bình, TP HCM3. Cơ sở chi trả quyền lợi bệnh sốt xuất huyết là gì? Để chi trả quyền lợi bệnh sốt xuất huyết, khách hàng cần cung cấp các giấy tờ sau: – Các chứng từ thể hiện chẩn đoán xác định bệnh/ kết luận bệnh cuối cùng của bác sỹ điều trị để xác định NĐBH bị sốt xuất huyết/ tai nạn tương ứng với quyền lợi có liên quan – Phiếu khám /sổ khám/ Đơn thuốc hoặc chứng từ có giá trị tương tự thể hiện chẩn đoán bệnh – Chỉ định, kết quả cận lâm sàng: kết quả xét nghiệm Dengue NS1, Dengue Ig M, PCR… – Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của VBI để làm rõ hồ sơLưu ý: – Ghi rõ thông tin cơ sở y tế điều trị, tên người được bảo hiểm, thời gian điều trị, chữ ký, đóng dấu của cơ sở y tế. – VBI có quyền yêu cầu cung cấp tóm tắt bệnh án/ trích sao hồ sơ bệnh án (nếu cần thiết).4. Khách hàng được chi trả chương trình bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết bao nhiêu lần trong thời hạn bảo hiểm? VBI sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh Sốt xuất huyết cho duy nhất 1 đợt điều trị bệnh Sốt xuất huyết trong suốt thời hạn bảo hiểm cho Người được bảo hiểm theo hạn mức quyền lợi được quy định cụ thể trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm khi xảy ra trường hợp Người được bảo hiểm được chẩn đoán xác định có dương tính với vi rút Dengue nguyên nhân duy nhất gây bệnh Sốt xuất huyết.5. Tôi tham gia gói Bạc – cá nhân có kết quả dương tính Sốt xuất huyết và bác sĩ yêu cầu điều trị ngoại trú. Ngay sau đó, tôi đã nộp hồ sơ bồi thường cho VBI và đã được chi trả số tiền là 4.000.000 VNĐ. Sau đó, bệnh của tôi diễn biến nặng, bác sĩ chỉ định tôi phải nhập viện điều trị nội trú. Trong trường hợp này tôi được chi trả bảo hiểm như thế nào? – Nếu khách hàng điều trị nội trú tại phòng thông thường, VBI sẽ chi trả số tiền chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm bệnh sốt xuất huyết trường hợp điều trị nội trú và số tiền mà khách hàng đã nhận được (4.000.000 VNĐ). Theo đó số tiền khách hàng nhận được là 2.000.000 VNĐ. – Nếu khách hàng điều trị nội trú tại phòng chăm sóc đặc biệt, VBI sẽ chi trả số tiền chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm bệnh sốt xuất huyết trường hợp điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt và số tiền mà khách hàng đã nhận được (4.000.000 VNĐ). Theo đó số tiền khách hàng nhận được là 8.000.000 VNĐ.

Rate this post