Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng

Đăng bởi Thanh Giang vào lúc 29 Tháng Ba, 2016 thuộc chuyên mục Trung cấp chuyên nghiệp

  1. Ngành đào tạo : ĐIỀU DƯỠNG
  2. Thời gian đào tạo: 2 năm.
  3. Loại hình đào tạo: Chính quy
  4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 98 đvht
  6. Giới thiệu chương trình

Chương trình khung giáo dục Điều dưỡng trung cấp chuyên nghiệp dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo Điều dưỡng trung cấp. Sau khi học xong người học được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp với chức danh  Điều dưỡng.

Nội dung chương trình đào tạo gồm 3 phần: Các học phần chung, các học phần cơ sở, các học phần chuyên môn và thực hành, thực tập theo ngành đào tạo. Nội dung kiến thức trong các học phần gồm những vấn đề cơ bản, cốt lõi, có tính lôgíc; kiến thức ở học phần trước được trang bị để tiếp thu kiến thức ở học phần sau. Nội dung phần thực hành của một số học phần cơ sở, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp là rất quan trọng, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.

Học xong chương trình này, người học có thể trở thành người điều dưỡng có trình độ trung cấp, thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng , phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân. Người điều dưỡng trung cấp có thể học tiếp lên cao đẳng hoặc đại học ngành Điều dưỡng.

  1. Mục tiêu đào tạo:
  • Về Kiến thức:

Sau khi học xong, người điều dưỡng có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn.

  • Về các kỹ năng :

– Học viên TCCN ngành Điều dưỡng, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các Bệnh viên, Trung tâm y tế, Phòng mạch, các cơ quan đơn vị  chuyên ngành y tế khác hoặc các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần y tế.

– Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình

– Có trình độ cơ sở của tiếng Anh để phục vụ công việc khi cần thiết

  • Về thái độ:  

– Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.

– Theo các yêu cầu và tiêu chuẩn chung quy định cho các loại cán bộ TCCN, ngoài ra theo yêu cầu của ngành nghề, học viên cần được rèn luyện thêm các đức tính và tác phong khác.

Back to top button