Dược sỹ trung cấp

Chuyên ngành đào tạo: Dược sỹ trung cấp

Đăng bởi Thanh Giang vào lúc 29 Tháng Ba, 2016 thuộc chuyên mục Trung cấp chuyên nghiệp

 1. Ngành đào tạo: Dược sỹ trung cấp
 2. Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng, 3 năm
 3. Loại hình đào tạo: Chính quy
 4. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 96 đvht
 5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp, tốt nghiệp THCS
 6. Giới thiệu chương trình:
 • Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Dược sĩ trung cấp chuyên nghiệp
 • Các học phần chung: Chính trị, Pháp luật,Tin học; Tiếng Anh; Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng,  Khởi tạo doanh nghiệp.
 • Các học phần cơ sở: Hóa phân tích định tính, Hóa phân tích định lượng, Thực vật dược, Y học cơ sở, Tâm lý giáo dục sức khỏe, Tổ chức và quản lý Y tế.
 • Các học phần chuyên môn: Hóa dược – dược lý 1, Hóa dược – dược lý 2, Hóa dược – dược lý 3, Bào chế 1, Bào chế 2, Dược liệu, Kiểm nghiệm thuốc, Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế,…
 1. Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức:

 • Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
 • Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
 • Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà của người bệnh.
 • Thực hiện được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.
 • Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản – phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.
 • Hiểu biết luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.
 • Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.
 • Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.
 • Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.
 • Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
 • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
 • Về thái độ nghề nghiệp:
 • Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
 • Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Bảo đảm an toàn cho người bệnh.
Back to top button