Toán lớp 4 trang 127 Phép cộng phân số (tiếp theo) – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với tbkc.edu.vn trong bài viết về Giai bai 1 2 3 trang 127 sgk toan 4 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Toán lớp 4 trang 127 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 127 Phép cộng phân số (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 127 Phép cộng phân số (tiếp theo) – Cô Minh Châu (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 4 trang 127 Bài 1: Tính :

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 127 Bài 2: Tính ( theo mẫu) :

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 127 Bài 3: Một xe ô tô giờ đầu chạy được 38 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 27 quãng đường. hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ?

Tóm tắt:

Giờ đầu: 38 quãng đường

Giờ sau: 27 quãng đường

Cả hai giờ: …. quãng đường?

Lời giải:

Sau hai giờ ô tô đó chạy được là:

38+27=3756 (quãng đường)

Đáp số: 3756 quãng đường

Bài giảng: Phép cộng phân số (tiếp theo) – Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập (trang 128)
  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập (trang 128) (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số
  • Giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập (trang 131)

Lý thuyết Phép cộng phân số

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.

Ví dụ: Tính:

Lời giải:

Ta có:

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Cộng hai phân số có cùng mẫu số

Phương pháp:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: Phép cộng có kết quả bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có:

Vậy phép cộng có kết quả bằng .

Dạng 2: Cộng hai phân số khác mẫu số

Phương pháp:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó.

Trường hợp cộng hai phân số khác mẫu số mà mẫu số của phân số thứ nhất chia hết cho mẫu số của phân số thứ hai thì ta quy đồng phân số thứ hai sau đó thực hiện phép cộng với phân số thứ nhất.

Ví dụ 1: Tính:

Lời giải:

Quy đồng mẫu số hai phân số:

Cộng hai phân số:

Ví dụ 2: Kết quả của phép cộng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có:

Vậy kết quả của phép cộng bằng .

Ví dụ 3: Minh nói rằng kết quả của phép cộng là một phân số có tử số bằng 9. Theo em, Minh nói đúng hay sai?

Lời giải:

Ta có:

Vậy kết quả của phép cộng là một phân số có tử số bằng 27. Do đó Minh nói Sai.

Dạng 4: Toán có lời văn

Phương pháp:

Bước 1: Đọc và tìm hiểu đề bài.

Bước 2: Tìm cách giải.

Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra kết quả vừa tìm được.

Ví dụ 1: Mẹ mang bán một số quả cam. Buổi sáng mẹ bán được số cam, buổi chiều mẹ bán được số cam. Hỏi cả ngày mẹ bán được bao nhiêu phần số quả cam?

Lời giải:

Cả ngày mẹ bán được số phần số cam là:

Đáp số:

Ví dụ 2: Cho một phân số, biết rằng phân số đó lớn hơn phân số đơn vị. Hỏi số đã cho bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Số đã cho là:

Đáp số:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

  • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án
Rate this post