Giải Toán lớp 7 Luyện tập chung trang 34, 35 KNTT – Tailieu.com

Chào mừng bạn đến với tbkc.edu.vn trong bài viết về Giai toan 7 trang 34 35giai toan 7 trang 34 35 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 34, 35 sách Toán lớp 7 KNTT Luyện tập chung đầy đủ và chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh cùng tham khảo

Bài 7.18 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho các đơn thức: . Gọi A là tổng của các đơn thức đã cho.

a) Hãy thu gọn tổng A và sắp xếp các hạng tử để được một đa thức.

b) Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do và hệ số của của đa thức thu được.

Gợi ý đáp án:

a)

b) – Trong A, hạng tử có bậc cao nhất.

=> Hệ số cao nhất trong A là: 2

– Hệ số tự do: 8

– Hệ số của là:

Bài 7.19 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật được thiết kế với kích thước theo tỉ lệ:

Chiều cao : chiều rộng : chiều dài = 1 : 2 : 3.

Trong bể hiện còn 0,7 nước. Gọi chiều cao của bể là x (mét).

Hãy viết đa thức biểu thị số mét khối nước cần phải bơm thêm vào bể để bể đầy nước. Xác định bậc của đa thức đó.

Gợi ý đáp án:

Theo đề bài, ta có: Chiều cao của bể là: x (mét)

Kích thước của bể theo tỉ lệ: chiều cao : chiều rộng : chiều dài = 1 : 2 : 3.

Nên:

  • Chiều rộng của bể là: 2x (mét)
  • Chiều dài của bể là: 3x (mét)

=> Đa thức biểu hiện thể tích bể bơi là:

* Vậy: đa thức biểu thị số mét khối nước cần phải bơm thêm vào bể để bể đầy nước là:

Bài 7.20 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Ngoài thang nhiệt độ Celsius (độ C), nhiều nước còn dùng thang nhiệt độ Fahrenheit, gọi là độ F để đo nhiệt độ trong dự bảo thời tiết. Muốn tính xem tương ứng với bao nhiêu độ F, ta dùng công thức:

T(x) = 1,8x + 32

Chẳng hạn, tương ứng với .

a) Hỏi tương ứng với bao nhiêu độ C?

b) Nhiệt độ vào một ngày mùa hè ở Hà Nội là . Nhiệt độ đó tương ứng với bao nhiêu độ F?

c) Nhiệt độ vào một ngày mùa đông ở New York (Mĩ) là . Nhiệt độ đó tương ứng với bao nhiêu độ C?

Gợi ý đáp án:

a) Để biết tương ứng với bao nhiêu độ C, ta có:

T(x) = 0

Vậy tương ứng với âm 17,78 độ C.

b) Muốn tính tương ứng với bao nhiêu độ F, ta thay x = 35 vào biểu thức T(x):

Vậy Nhiệt độ vào một ngày mùa hè ở Hà Nội là thì nhiệt độ đó tương ứng với 95 độ F.

c) Để biết tương ứng với bao nhiêu độ C, ta có:

T(x) = 41

<=> 41 = 1,8x + 32

=> x = 5

Vậy Nhiệt độ vào một ngày mùa đông ở New York (Mĩ) là thì nhiệt độ đó tương ứng với 5 độ C.

Bài 7.21 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Xác định bậc của đa thức P + Q và P – Q.

b) Tính giá trị của mỗi đa thức P + Q và P – Q tại x= 1; x= -1.

c) Đa thức nào trong hai đa thức P + Q và P – Q có nghiệm là x = 0?

Gợi ý đáp án:

a) P + Q

P – Q

b) Thay x = 1 vào đa thức P + Q, ta được:

Thay x = -1 vào đa thức P + Q, ta được:

Thay x = 1 vào đa thức P – Q, ta được:

Thay x = -1 vào đa thức P – Q, ta được:

c) Ta thấy:

Biểu thức P + Q có hệ số tự do là 0

=> Thay x = 0 vào đa thức P + Q, ta được: P + Q = 0

Biểu thức P + Q có hệ số tự do là -6

=> Thay x = 0 vào đa thức P – Q, ta được: P – Q = -6

* Vậy: Đa thức P + Q có nghiệm là x = 0.

Bài 7.22 trang 35 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Một xe khách đi từ Hà Nội lên Yên Bái (trên đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai) với vận tốc 60 km/h. Sau đó 25 phút, một xe du lịch cũng đi từ Hà Nội lên Yên Bái (đi cùng đường với xe khách) với vận tốc 85 km/h. Cả hai xe đều không nghỉ dọc đường.

a) Gọi D(x) là đa thức biểu thị quãng đường xe du lịch đi được và K(x) là đa thức biểu thị quãng đường xe khách đi được kể từ khi xuất phát cho đến khi xe du lịch đi được x giờ. Tìm D(x) và K(x) .

b) Chứng tỏ rằng đa thức f(x) = K(x) – D(x) có nghiệm là x = 1. Hãy giải thích ý nghĩa nghiệm x = 1 của đa thức f(x).

Gợi ý đáp án:

a) Đổi 25 phút = giờ

– Theo đề bài, ta có:

D(x) = 85x

b) f(x) = K(x) – D(x)

= 60x + 25 – 85x

= 25 – 25x

Thay x = 1 vào f(x), ta được:

f(1) = 25 – 25.0 = 0

Vậy: Đa thức f(x) = K(x) – D(x) có nghiệm là x = 1

* Ý nghĩa: Khi hai xe đi được 1 giờ thì gặp nhau.

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời các câu hỏi và bài tập trong SGK Toán 7 Bài Luyện tập chung Chương 7 trang 34, 35 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết và dễ hiểu nhất. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các bài tập khác cùng bộ sách đã được đăng tải trên chuyên trang của chúng tôi.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ để download Giải Toán 7 Kết nối tri thức Luyện tập chung trang 34, 35 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Rate this post