Hành chính văn phòng

Đăng bởi Thanh Giang vào lúc 24 Tháng Ba, 2016 thuộc chuyên mục Trung cấp chuyên nghiệp

  1. Ngành đào tạo : HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
  2. Thời gian đào tạo:   2 năm
  3. Loại hình đào tạo:  Chính quy
  4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
  5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 98 ĐVHT
  6. Giới thiệu chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Hành chính văn phòng được thiết kế để đào tạo cán sự hành chính văn phòng trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

    Nội dung chính của khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về văn bản quản lý nhà nước; quản trị văn phòng; soạn thảo văn bản; nghiệp vụ văn thư – lưu trữ; nghiệp vụ thư ký văn phòng. Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành cán sự hành chính văn phòng trình độ trung cấp chuyên nghiệp thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể như: soạn thảo văn bản hành chính, văn thư, lưu trữ, thư ký tại các cơ quan, tổ chức.

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

  • Về kiến thức:

– Áp dụng được những kiến thức về nghiệp vụ hành chính văn phòng như: quy trình và kỹ thuật soạn thảo văn bản; thu thập, xử lý và cung cấp thông tin có hiệu quả phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo;

– Vận dụng được các kỹ năng, nghiệp vụ giao tiếp nơi công sở;

– Hiểu được phương pháp tổ chức bố trí sắp xếp các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của văn phòng.

– Giải thích được tính năng, công dụng của các thiết bị văn phòng hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng.

  • Về kỹ năng:

– Soạn thảo được các loại văn bản hành chính thông dụng; tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho cơ quan và lãnh đạo.

– Giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng, ban hành và quản lý chương trình, kế hoạch công tác.

– Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng và phần mềm trong công tác văn phòng.

  • Về thái độ:

Người học nhận thức được vị trí trách nhiệm của mình đối với công việc được giao trước tập thể, pháp luật và chấp hành tốt các nội quy, quy chế tại nơi làm việc; có tính trung thực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và say mê với công việc; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tỉ mỉ, chính xác; tuân thủ các quy định về bảo mật; luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

Back to top button