Hình elip là gì? Xem xong hiểu luôn. – Tintuctuyensinh

Chào mừng bạn đến với tbkc.edu.vn trong bài viết về Hình elip là hình gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hình elip là quỹ tích của tất cả các điểm đó trong một mặt phẳng sao cho tổng khoảng cách của chúng từ hai điểm cố định trong mặt phẳng là không đổi. Các điểm cố định được gọi là tiêu điểm ( tiêu điểm số ít), được bao quanh bởi đường cong. Đường cố định là ma trận trực tiếp và tỷ lệ không đổi là độ lệch tâm của elip . Độ lệch tâm là một hệ số của hình elip, thể hiện độ dài của nó và được ký hiệu là ‘e’.Hình elipHình elip có dạng hình bầu dục và diện tích của elip được xác định bởi trục chính và trục nhỏ của nó. Diện tích hình elip = πab , trong đó a và b là độ dài của trục bán chính và trục nhỏ của hình elip. Hình elip tương tự như các phần khác của phần hình nón như parabol và hyperbola, có hình dạng mở và không bị ràng buộc.

Định nghĩa

Một hình elip nếu chúng ta nói về quỹ tích, nó là tập hợp tất cả các điểm trên mặt phẳng XY, mà khoảng cách từ hai điểm cố định (được gọi là foci) cộng lại thành một giá trị không đổi.

Hình elip là một trong những phần hình nón, được tạo ra, khi một mặt phẳng cắt hình nón một góc với mặt đáy. Nếu hình nón cắt bởi mặt phẳng, song song với mặt đáy thì nó tạo thành một đường tròn.

Hình elip

Trong hình học, hình elip là một hình dạng hai chiều, được xác định dọc theo các trục của nó. Một hình elip được tạo thành khi một hình nón được cắt bởi một mặt phẳng một góc so với mặt đáy của nó.

Nó có hai tiêu điểm. Tổng của hai khoảng cách đến tiêu điểm, đối với tất cả các điểm trên đường cong, luôn không đổi.

Hình tròn cũng là một hình elip, trong đó các tiêu điểm ở cùng một điểm, là tâm của hình tròn.

Trục chính và trục nhỏ

Hình elip được xác định bởi hai trục dọc theo trục x và trục y:

  • Trục chính
  • Trục nhỏ

Trục chính và trục nhỏ của hình elip

Trục chính là đường kính dài nhất của hình elip (thường được ký hiệu là ‘a’), đi qua tâm từ đầu này đến đầu kia, ở phần rộng của hình elip . Trong khi trục nhỏ là đường kính ngắn nhất của hình elip (ký hiệu là ‘b’), đi qua tâm ở phần hẹp nhất.

Một nửa trục chính được gọi là bán trục chính và nửa trục nhỏ được gọi là bán trục nhỏ.

Tính chất

  • Hình elip có hai tiêu điểm, còn được gọi là tiêu điểm.
  • Khoảng cách cố định được gọi là ma trận trực tiếp.
  • Độ lệch tâm của hình elip nằm trong khoảng từ 0 đến 1. 0≤e <1
  • Tổng mỗi khoảng cách từ quỹ tích của hình elip đến hai tiêu điểm là không đổi
  • Hình elip có một trục chính và một trục nhỏ và tâm

Độ lệch tâm của hình elip

Tỷ lệ khoảng cách từ tâm của hình elip từ một trong hai tiêu điểm đến bán trục chính của elip được định nghĩa là độ lệch tâm của elip.

Độ lệch tâm của elip, e = c / a

Trong đó c là tiêu cự và a là độ dài của bán trục chính.

Vì c ≤ a nên độ lệch tâm luôn lớn hơn 1 trong trường hợp hình elip. Ngoài ra, c 2 = a 2 – b 2 Do đó, độ lệch tâm trở thành: e = √ (a 2 – b 2 ) / a e = √ [(a 2 – b 2 ) / a 2 ] e = √ [1- (b 2 / a 2 )]

Rate this post