Tin Tức

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Trong bài viết hôm nay, TBKC xin chia sẻ đến bạn hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online nhanh chóng nhất. Các bạn tham khảo nhé!

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Hạn cuối khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Hạn cuối khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì hạn chót để bạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
 • Theo Khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, riêng đối với trường hợp NLĐ có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 • Đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 hoặc ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Những ai được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Những ai được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo Mục 3 Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế, cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm Dương lịch. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm Dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Những cá nhân không thuộc các trường hợp được ủy quyền ở trên thì sẽ phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế TẠI ĐÂY, sau đó tiến hành đăng nhập bằng cách nhập thông tin Mã số thuếMã kiểm tra để đăng nhập.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy chọn mục Quyết toán thuế rồi chọn tiếp mục Kê khai trực tuyến. Sau đó, bạn hãy những điền nội dung kê khai trực tuyến được yêu cầu như sau:

 • Tên người nộp thuế: Điền họ tên của bạn.
 • Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của bạn.
 • Điện thoại liên lạc: Điền số điện thoại của bạn.
 • Địa chỉ email: Điền địa chỉ email cá nhân của bạn.
 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015).
 • Chọn cơ quan quyết toán thuế: Ở mục này, tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn sao cho phù hợp. Ví dụ: Hình dưới minh họa cho trường hợp có thu nhập tại 2 nơi (đã thay đổi nơi làm việc) và đã khấu trừ thuế tại nguồn. Khi nhập mã số thuế của đơn vị thực hiện khấu trừ thuế tại thời điểm đang thực hiện quyết toán thuế thì hệ thống sẽ tự động nhận diện cơ quan quyết toán thuế.
 • Loại tờ khai: Bạn chọn Tờ khai chính thức.
 • Năm quyết toán: Điền năm quyết toán, ví dụ trong hình là năm 2020.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 3: Bạn nhấn nút Tiếp tục, sau đó tiến hành điền vào tờ khai quyết toán thuế.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Trong đó:

[01] đến [06] Hệ thống sẽ tự động nhập.
[07] đến [08] Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (địa chỉ thường trú).
[09] Điền số điện thoại của NNT (bắt buộc điền).
[10] Fax (không bắt buộc).
[11] Điền địa chỉ email của NNT (bắt buộc điền).
[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có) (không bắt buộc).
[12a] Mở tại (ngân hàng mở tại đâu thì điền vào đó).
[13] đến [21] Thông tin đại lý thuế (nếu không có thì bỏ qua).

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[22] Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ.
[23] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có). Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai. Ví dụ: Trong năm 2020, Anh B làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 150 triệu, vậy chỉ tiêu số 23, anh B sẽ nhập là 250.000.000 đồng.
[24] Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (không có thì không điền).
[25] Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (không có thì không điền).
[26] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (không có thì không điền).
[27] Số người phụ thuộc. Mục này sẽ được tự động tính khi được kê khai. Trường hợp có người phụ thuộc, để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn 02-1/BK-QTT-TNCN để kê khai:

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Sau khi chọn 02-1/BK-QTT-TNCN hệ thống chuyển giao diện để bạn kê khai người phụ thuộc, khai xong người phụ thuộc bạn chọn Tờ khai để quy về giao diện tờ khai tiếp tục khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[28] Các khoản giảm trừ (hệ thống tự động tính).
[29] Giảm trừ cho bản thân cá nhân (hệ thống tự động tính).
[30] Cho những người phụ thuộc được giảm trừ (hệ thống tự động tính).
[31] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Đây là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước (không có thì không điền).
[32] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ. Đây là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
[33] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ. Đây là tổng các khoản đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá 3 triệu đồng/tháng (không có thì không điền).
[34] Tổng thu nhập tính thuế (hệ thống tự động tính).
[35] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ (hệ thống tự động tính).

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[36] Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ (hệ thống tự động tính).
[37] Đã khấu trừ. Đây là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
[38] Đã tạm nộp. Đây là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam, căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.
[39] Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có). Đây là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng, với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])} x 100%.
[40] Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm. Đây là số thuế đã khấu trừ, đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.
[41] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ (hệ thống tự động tính).
[42] Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế (hệ thống tự động tính).
[43] Tổng số thuế TNCN được giảm khác. Đây là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước.
[44] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ: [44]=[35]-[36]-[41] >= 0 (hệ thống tự động tính).
[45] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ: [45] = [35]-[36]-[41] < 0 (hệ thống tự động tính).
[46] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả: [46]=[47]+[48] (hệ thống tự động tính).
[47] Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: Cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.
[48] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: Cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.
[49] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46] (hệ thống tự động tính).

Bước 4: Sau khi điền xong thì click vào nút Hoàn thành kê khai. Sau đó, bạn click chọn vào nút Kết xuất XML để tải tờ khai về máy tính và nhấn vào nút Nộp tờ khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 5: Tiếp theo, bạn hãy nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai rồi chọn Tiếp tục, hệ thống sẽ báo nộp tờ khai thành công.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 6: Bạn hãy tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer cho máy tính TẠI ĐÂY để xem và in tờ khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 7: Bạn hãy cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế và tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai.

Trên đây là hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online mà TBKC muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên ghé TBKC để cập nhật nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

>>> Xem thêm:

Đăng bởi: Tân Bách Khoa

Chuyên mục Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin Tức

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Trong bài viết hôm nay, TBKC xin chia sẻ đến bạn hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online nhanh chóng nhất. Các bạn tham khảo nhé!

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Hạn cuối khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Hạn cuối khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì hạn chót để bạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
 • Theo Khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, riêng đối với trường hợp NLĐ có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 • Đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 hoặc ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Những ai được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Những ai được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo Mục 3 Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế, cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm Dương lịch. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm Dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Những cá nhân không thuộc các trường hợp được ủy quyền ở trên thì sẽ phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế TẠI ĐÂY, sau đó tiến hành đăng nhập bằng cách nhập thông tin Mã số thuếMã kiểm tra để đăng nhập.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy chọn mục Quyết toán thuế rồi chọn tiếp mục Kê khai trực tuyến. Sau đó, bạn hãy những điền nội dung kê khai trực tuyến được yêu cầu như sau:

 • Tên người nộp thuế: Điền họ tên của bạn.
 • Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của bạn.
 • Điện thoại liên lạc: Điền số điện thoại của bạn.
 • Địa chỉ email: Điền địa chỉ email cá nhân của bạn.
 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015).
 • Chọn cơ quan quyết toán thuế: Ở mục này, tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn sao cho phù hợp. Ví dụ: Hình dưới minh họa cho trường hợp có thu nhập tại 2 nơi (đã thay đổi nơi làm việc) và đã khấu trừ thuế tại nguồn. Khi nhập mã số thuế của đơn vị thực hiện khấu trừ thuế tại thời điểm đang thực hiện quyết toán thuế thì hệ thống sẽ tự động nhận diện cơ quan quyết toán thuế.
 • Loại tờ khai: Bạn chọn Tờ khai chính thức.
 • Năm quyết toán: Điền năm quyết toán, ví dụ trong hình là năm 2020.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 3: Bạn nhấn nút Tiếp tục, sau đó tiến hành điền vào tờ khai quyết toán thuế.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Trong đó:

[01] đến [06] Hệ thống sẽ tự động nhập.
[07] đến [08] Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (địa chỉ thường trú).
[09] Điền số điện thoại của NNT (bắt buộc điền).
[10] Fax (không bắt buộc).
[11] Điền địa chỉ email của NNT (bắt buộc điền).
[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có) (không bắt buộc).
[12a] Mở tại (ngân hàng mở tại đâu thì điền vào đó).
[13] đến [21] Thông tin đại lý thuế (nếu không có thì bỏ qua).

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[22] Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ.
[23] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có). Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai. Ví dụ: Trong năm 2020, Anh B làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 150 triệu, vậy chỉ tiêu số 23, anh B sẽ nhập là 250.000.000 đồng.
[24] Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (không có thì không điền).
[25] Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (không có thì không điền).
[26] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (không có thì không điền).
[27] Số người phụ thuộc. Mục này sẽ được tự động tính khi được kê khai. Trường hợp có người phụ thuộc, để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn 02-1/BK-QTT-TNCN để kê khai:

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Sau khi chọn 02-1/BK-QTT-TNCN hệ thống chuyển giao diện để bạn kê khai người phụ thuộc, khai xong người phụ thuộc bạn chọn Tờ khai để quy về giao diện tờ khai tiếp tục khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[28] Các khoản giảm trừ (hệ thống tự động tính).
[29] Giảm trừ cho bản thân cá nhân (hệ thống tự động tính).
[30] Cho những người phụ thuộc được giảm trừ (hệ thống tự động tính).
[31] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Đây là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước (không có thì không điền).
[32] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ. Đây là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
[33] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ. Đây là tổng các khoản đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá 3 triệu đồng/tháng (không có thì không điền).
[34] Tổng thu nhập tính thuế (hệ thống tự động tính).
[35] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ (hệ thống tự động tính).

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[36] Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ (hệ thống tự động tính).
[37] Đã khấu trừ. Đây là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
[38] Đã tạm nộp. Đây là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam, căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.
[39] Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có). Đây là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng, với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])} x 100%.
[40] Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm. Đây là số thuế đã khấu trừ, đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.
[41] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ (hệ thống tự động tính).
[42] Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế (hệ thống tự động tính).
[43] Tổng số thuế TNCN được giảm khác. Đây là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước.
[44] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ: [44]=[35]-[36]-[41] >= 0 (hệ thống tự động tính).
[45] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ: [45] = [35]-[36]-[41] < 0 (hệ thống tự động tính).
[46] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả: [46]=[47]+[48] (hệ thống tự động tính).
[47] Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: Cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.
[48] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: Cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.
[49] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46] (hệ thống tự động tính).

Bước 4: Sau khi điền xong thì click vào nút Hoàn thành kê khai. Sau đó, bạn click chọn vào nút Kết xuất XML để tải tờ khai về máy tính và nhấn vào nút Nộp tờ khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 5: Tiếp theo, bạn hãy nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai rồi chọn Tiếp tục, hệ thống sẽ báo nộp tờ khai thành công.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 6: Bạn hãy tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer cho máy tính TẠI ĐÂY để xem và in tờ khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 7: Bạn hãy cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế và tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai.

Trên đây là hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online mà TBKC muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên ghé TBKC để cập nhật nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

>>> Xem thêm:

Đăng bởi: Tân Bách Khoa

Chuyên mục Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin Tức

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Trong bài viết hôm nay, TBKC xin chia sẻ đến bạn hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN online nhanh chóng nhất. Các bạn tham khảo nhé!

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online

Hạn cuối khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Hạn cuối khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì hạn chót để bạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
 • Theo Khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, riêng đối với trường hợp NLĐ có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 • Đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 hoặc ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Những ai được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Những ai được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo Mục 3 Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế, cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm Dương lịch. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm Dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Những cá nhân không thuộc các trường hợp được ủy quyền ở trên thì sẽ phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế TẠI ĐÂY, sau đó tiến hành đăng nhập bằng cách nhập thông tin Mã số thuếMã kiểm tra để đăng nhập.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy chọn mục Quyết toán thuế rồi chọn tiếp mục Kê khai trực tuyến. Sau đó, bạn hãy những điền nội dung kê khai trực tuyến được yêu cầu như sau:

 • Tên người nộp thuế: Điền họ tên của bạn.
 • Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của bạn.
 • Điện thoại liên lạc: Điền số điện thoại của bạn.
 • Địa chỉ email: Điền địa chỉ email cá nhân của bạn.
 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015).
 • Chọn cơ quan quyết toán thuế: Ở mục này, tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn sao cho phù hợp. Ví dụ: Hình dưới minh họa cho trường hợp có thu nhập tại 2 nơi (đã thay đổi nơi làm việc) và đã khấu trừ thuế tại nguồn. Khi nhập mã số thuế của đơn vị thực hiện khấu trừ thuế tại thời điểm đang thực hiện quyết toán thuế thì hệ thống sẽ tự động nhận diện cơ quan quyết toán thuế.
 • Loại tờ khai: Bạn chọn Tờ khai chính thức.
 • Năm quyết toán: Điền năm quyết toán, ví dụ trong hình là năm 2020.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 3: Bạn nhấn nút Tiếp tục, sau đó tiến hành điền vào tờ khai quyết toán thuế.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Trong đó:

[01] đến [06] Hệ thống sẽ tự động nhập.
[07] đến [08] Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (địa chỉ thường trú).
[09] Điền số điện thoại của NNT (bắt buộc điền).
[10] Fax (không bắt buộc).
[11] Điền địa chỉ email của NNT (bắt buộc điền).
[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có) (không bắt buộc).
[12a] Mở tại (ngân hàng mở tại đâu thì điền vào đó).
[13] đến [21] Thông tin đại lý thuế (nếu không có thì bỏ qua).

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[22] Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ.
[23] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có). Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai. Ví dụ: Trong năm 2020, Anh B làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 150 triệu, vậy chỉ tiêu số 23, anh B sẽ nhập là 250.000.000 đồng.
[24] Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (không có thì không điền).
[25] Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (không có thì không điền).
[26] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam. Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (không có thì không điền).
[27] Số người phụ thuộc. Mục này sẽ được tự động tính khi được kê khai. Trường hợp có người phụ thuộc, để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn 02-1/BK-QTT-TNCN để kê khai:

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Sau khi chọn 02-1/BK-QTT-TNCN hệ thống chuyển giao diện để bạn kê khai người phụ thuộc, khai xong người phụ thuộc bạn chọn Tờ khai để quy về giao diện tờ khai tiếp tục khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[28] Các khoản giảm trừ (hệ thống tự động tính).
[29] Giảm trừ cho bản thân cá nhân (hệ thống tự động tính).
[30] Cho những người phụ thuộc được giảm trừ (hệ thống tự động tính).
[31] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Đây là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước (không có thì không điền).
[32] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ. Đây là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
[33] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ. Đây là tổng các khoản đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá 3 triệu đồng/tháng (không có thì không điền).
[34] Tổng thu nhập tính thuế (hệ thống tự động tính).
[35] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ (hệ thống tự động tính).

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

[36] Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ (hệ thống tự động tính).
[37] Đã khấu trừ. Đây là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
[38] Đã tạm nộp. Đây là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam, căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.
[39] Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có). Đây là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng, với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])} x 100%.
[40] Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm. Đây là số thuế đã khấu trừ, đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.
[41] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ (hệ thống tự động tính).
[42] Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế (hệ thống tự động tính).
[43] Tổng số thuế TNCN được giảm khác. Đây là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước.
[44] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ: [44]=[35]-[36]-[41] >= 0 (hệ thống tự động tính).
[45] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ: [45] = [35]-[36]-[41] < 0 (hệ thống tự động tính).
[46] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả: [46]=[47]+[48] (hệ thống tự động tính).
[47] Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: Cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.
[48] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: Cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.
[49] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46] (hệ thống tự động tính).

Bước 4: Sau khi điền xong thì click vào nút Hoàn thành kê khai. Sau đó, bạn click chọn vào nút Kết xuất XML để tải tờ khai về máy tính và nhấn vào nút Nộp tờ khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 5: Tiếp theo, bạn hãy nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai rồi chọn Tiếp tục, hệ thống sẽ báo nộp tờ khai thành công.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 6: Bạn hãy tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer cho máy tính TẠI ĐÂY để xem và in tờ khai.

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Bước 7: Bạn hãy cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế và tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai.

Trên đây là hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) online mà TBKC muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên ghé TBKC để cập nhật nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

>>> Xem thêm:

Đăng bởi: Tân Bách Khoa

Chuyên mục Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button