Kế toán doanh nghiệp

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp

Đăng bởi Thanh Giang vào lúc 29 Tháng Ba, 2016 thuộc chuyên mục Trung cấp chuyên nghiệp

 1. Ngành đào tạo : Kế toán doanh nghiệp chuyên nghiệp
 2. Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng, 3 năm
 3. Loại hình đào tạo: Chính quy
 4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp, tốt nghiệp THCS
 5. Khối lượng kiến thức toàn khóa ( tính bằng ĐVHT): 96 dvht
 6. Giới thiệu chương trình:

Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Kế toán doanh nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp, học sinh được tuyển dụng vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn, nhỏ trong cả nước.

Chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp  được xây dựng trên cơ sở mô tả nhiệm vụ của người Kế toán có trình độ trung cấp như sau:

 • Thành thạo quy trình làm việc của một nhân viên kế toán
 • Bước đầu làm quen với công tác quản lý  sổ sách tại các doanh nghiệp
 • Sau khi học xong học sinh phải có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để có thể làm việc trong các công ty.
 1. Mục tiêu đào tạo
 • Về Kiến thức:

–  Học viên sẽ biết và làm được mọi công việc về kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo đúng các chuẩn mực và quy định hiện hành.
– Học viên sẽ có được các kỹ năng làm việc cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc của nhà tuyển dụng.
– Biết cách hoạch định kế hoạch phát triển nghề nghiệp lâu dài

 • Về các kỹ năng :

– Vận dụng thành thạo lý thuyết kế toán vào công việc như là tính toán được tiền

lương và các khoản trích theo lương,

–  Xác định được các loại chi phí và doanh thu phát sinh trong doanh nghiệp

– Xác định được lợi nhuận trong doanh nghiệp.

– Hạch toán thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp

– Ghi vào sổ sách kế toán theo các hình thức như là ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ; ghi sổ theo hình thức nhật ký sổ cái, ghi sổ theo hình thức nhật ký chung; ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ

 • Lập – Đọc và phân tích được báo cáo tài chính
 • Giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công tác kế toán
 • Vận dụng thành thạo vi tính văn phòng như là word, excel, powerpoint, Internet, tin học ứng dụng trong kinh doanh, tin học kế toán trong công tác kế toán và công tác kinh doanh.
 • Tính toán và khai báo các loại thuế như là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu,…
 • Lập dự toán kinh doanh cho đơn vị
 • Hạch toán được một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các đơn vị đặc thù như là: Bưu điện, Hành chính sự nghiệp, kho bạc…
 • Về thái độ:  
 • Đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn về nghề nghiệp.
 • Giữ bí mật thông tin.
 • Luôn làm việc khách quan.
 • Chính trực và liêm khiết.
Back to top button