Pháp luật

Đăng bởi Thanh Giang vào lúc 24 Tháng Ba, 2016 thuộc chuyên mục Trung cấp chuyên nghiệp

  • Ngành đào tạoPHÁP LUẬT
  • Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng, 3 năm
  • Loại hình đào tạo: Chính quy
  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp, tốt nghiệp THCS
  1. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 96 ĐVHT
  2. Giới thiệu chương trình:

Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp ngành pháp luật (hệ chính quy) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Pháp luật được thiết kế để đào tạo người học đã tốt nghiệp THPT/THCS hoặc tương đương trở thành cán bộ pháp luật có thể làm tốt công tác tư pháp cấp xã, cán bộ làm việc trong cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện và cấp tỉnh, cán bộ giúp việc Văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, cán bộ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, các chức danh chuyên môn và lãnh đạo của chính quyền cơ sở,…; là người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực luật; có khả năng phục vụ cho các cơ quan của chính quyền cơ sở, các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan tư pháp địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn,…; là những người có tác phong công nghiệp, có sức khỏe và khả năng ổn định việc làm hoặc có khả năng thích ứng với cuộc sống; tôn trọng các quy định tại nơi làm việc, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp có đủ sức khỏe để làm việc đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và của nền kinh tế xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản chung như: Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Tin học và các kiến thức cơ bản cơ sở chuyên ngành luật như: Nhà nước và pháp luật; Tổ chức bộ máy nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động,… của các cơ quan trong tổ chức bộ máy và nền hành chính công vụ Việt Nam; khái quát những vấn đề cơ bản về luật, pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, tài chính, đất đai, môi trường, lao động và an sinh xã hội. Khóa học còn đi sâu cung cấp kinh nghiệm trong thực tiễn tác nghiệp cho các đối tượng đào tạo, phù hợp với công việc của học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường, như kỹ năng nghiệp vụ về: Công tác hộ tịch, công chứng và chứng thực; phổ biến giáo dục pháp luật và hương ước, quy ước ở làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư; soạn thảo các loại hợp đồng; thi hành án, thanh tra, khiếu tố và xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã, quản lý địa giới hành chính, đất đai, bảo vệ môi trường và bảo vệ phát triển rừng của cấp xã; công tác bầu cử ở cấp huyện, cấp xã và điều hành công sở, giao tiếp công vụ,…

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Tân Bách Khoa, học viên trở thành những người có phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật tốt; học viên có thể sử dụng kiến thức đã học để thực hiện các công việc thuộc ngành tư pháp và các ngành khác có liên quan, để tư vấn và giải quyết các vụ việc, các vụ tranh chấp thông thường về dân sự, lao động, thương mại, đất đai,…Học viên tốt nghiệp Trường Trung cấp Tân Bách Khoa có thể làm việc ở nhiều cơ quan với nhiều vị trí công việc khác nhau: cán bộ xã, phường, thị trấn (ở hầu hết các chức danh, kể cả chức danh lãnh đạo), cán bộ phòng tư pháp, Sở tư pháp, cán bộ thi hành án, các văn phòng luật sư hoặc công ty tư vấn pháp luật, tòa án, viện kiểm soát, trường học, doanh nghiệp,…Học viên có bằng tốt nghiệp trung cấp luật ở tất cả các trình độ đều có cơ hội học liên thông lên trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành luật: cao đẳng, đại học, trên đại học.

  1. Mục tiêu đào tạo:
  • V ề kiến thức:

Trình bày được một số vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, thẩm quyền và quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính, chính quyền cơ sở,…; hiểu luật nội dung và luật hình thức về pháp luật hình sự, hành chính, dân sự, thương mại,…(các quy định của pháp luật, cũng như các thủ tục tố tụng, thẩm quyền, trình tự xét xử của tòa án,…) để có thể tham mưu, tư vấn, vận dụng vào thực tiễn đời sống xã hội và tuyên truyền vận động các chủ thể khác hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật liên quan; đặc biệt, hiểu biết được kiến thức, kỹ năng tác nghiệp chuyên môn, chuyên sâu trong chuyên ngành hẹp đối với các chức danh của cơ quan tư pháp địa phương và chính quyền cơ sở.

Hiểu và lý giải một cách khoa học các hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ quan tư pháp và cơ quan của chính quyền cơ sở.

Phân tích được một cách logic, khoa học và giải quyết đúng quy định của pháp luật các vụ việc cụ thể liên quan đến công việc được giao.

  • V ề kỹ năng:

Thực hiện được ngay các công việc như: soạn thảo văn bản, quản lý hành chính Nhà nước, tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng, thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong các tác nghiệp và vận dụng đúng các quy định của pháp luật trong công tác tư pháp ở cơ sở,…

Tổ chức được các hoạt động thi hành án, công chứng, chứng thực, hộ tịch, bầu cử, quản lý địa giới hành chính, các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, xử lý khiếu nại, khiếu kiện của người dân và xử lý các vi phạm hành chính ở cơ sở,…

Tuyên truyền và phổ biến được pháp luật cho các đối tượng quản lý, cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, giúp cho các đối tượng đó hiểu, chấp hành tốt quy định của pháp luật có liên quan.

Khắc phục được các hạn chế trong xử lý công việc, thậm chí khắc phục được những sai lầm khiếm khuyết trong áp dụng pháp luật thuật định.

  • Về thái độ:

Về tác phong, thái độ nghề nghiệp: chương trình đào tạo Trung cấp luật chuyên nghiệp góp phần rèn luyện tác phong công nghiệp, thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt cho cán bộ làm công tác pháp luật trong tương lai.

Về đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân: chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tân Bách Khoa nhằm đào tạo ra những con người có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm đối với công việc, gia đình và xã hội.

Back to top button