Quản lý và Bán hàng siêu thị

Đăng bởi Thanh Giang vào lúc 24 Tháng Ba, 2016 thuộc chuyên mục Trung cấp chuyên nghiệp

  1. Ngành đào tạo : QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG SIÊU THỊ 
  2. Thời gian đào tạo: 2 năm
  3. Loại hình đào tạo: Chính quy
  4. Đối tượng tuyển sinh:Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tương đương
  5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 97 ĐVHT
  6. Giới thiệu chương trình

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Nội dung bao gồm những kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các kiến thức kỹ năng cơ sở và chuyên môn về kinh doanh thương mại, quản lý và bán hàng siêu thị, quan hệ và chăm sóc khách hàng, sử dụng thành thạo các thiết bị và phần mềm quản lý bán hàng siêu thị… Khóa học còn bao gồm các nội dung về chính trị, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng-an ninh..

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng hiểu biết những lý luận cơ bản về kinh tế, pháp luật, quản lý và bán hàng siêu thị và có khả năng thực hiện các nghiệp vụ như trưng bày hàng hóa, mua hàng, lưu kho, kế toán, bán hàng, khai báo thuế, … Người học tốt nghiệp ngành này có thể làm ở các vị trí như: cán bộ quản lý cấp thấp, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, nhân viên quản lý kho, nhân viên chăm sóc khách hàng trong và ngoài siêu thị, nhân viên tính tiền, nhân viên kế toán siêu thị, … tại các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ, các trung tâm thương mại cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế…. Học viên có thể học liên thông cao đẳng, đại học và tiếp tục học cao học cùng ngành.

  1. Mục tiêu đào tạo:
  • Về Kiến thức:

– Hiểu biết cơ bản về kinh tế, pháp luật, quản trị, kinh doanh bán hàng.

– Nắm vững được các kiến thức về bán hàng, trưng bày hàng hóa, hiểu rõ hành vi tâm lý người tiêu dùng, năm vững nguyên lý trong quan hệ chăm sóc khách hàng, quản lý cung ứng hàng hóa ở siêu thị ở trình độ TCCN.

– Trình bày được kiến thức về chiến lược marketing siêu thị, các kiến thức về thương mại điện tử.

– Hiểu biết rõ về thuế và khai báo thuế đối với hàng hóa và dịch vụ.

– Có kiến thức cơ bản về một ngoại ngữ để giao tiếp và ứng xử trong công việc hằng ngày.

  • Về kỹ năng:

– Chuyên nghiệp trong giao tiếp, nắm bắt tâm lý khách hàng, quan hệ và chăm sóc khách hàng một cách bài bản.

– Thực hành thành thạo các kỹ năng trưng bày hàng hóa, trình bày trang trí cửa hàng, kỹ năng bán hàng, phát triển khai thác thị trường;

– Sử dụng thành thạo các ứng dụng và phần mềm tin học trong các nghiệp vụ bán hàng và quản lý siêu thị, hàng hóa và xuất nhập tồn kho đối với các chủng loại mặt hàng kinh doanh trong siêu thị.

– Thành thạo trong nghiệp vụ quản trị bán hàng, xây dựng và quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng, xử lý tốt các quan hệ nội bộ; thành thạo nghiệp vụ quản lý mua hàng và lưu kho,

– Áp dụng các kiến thức đã học, thu thập thông tin từ khách hàng, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ lập kế hoạch quảng cáo, chiêu thị, lập kênh phân phối sản phẩm.

  • Về thái độ:

Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

Hiểu biết cơ bản về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công việc, có ý thức tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật, trung thành với lợi ích dân tộc.

Có khả năng tự học, từ rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Có ý thức phấn đấu vươn lên để thành đạt trong sự nghiệp.

Back to top button