Quản lý và Kinh doanh khách sạn

Đăng bởi Thanh Giang vào lúc 24 Tháng Ba, 2016 thuộc chuyên mục Trung cấp chuyên nghiệp

 1. Ngành đào tạoQUẢN LÝ VÀ KINH DOANH KHÁCH SẠN
 2. Thời gian đào tạo: 2 năm
 3. Loại hình đào tạo: Chính quy
 4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tương đương
 5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 99 ĐVHT
 6. Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lí và kinh doanh khách sạn được thiết kế để đào tạo nhân viên quản lí kinh doanh khách sạn có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Qua chương trình học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản đến nâng cao trong ngành học khách sạn nhà hàng như tổ chức kinh doanh nhà hàng – khách sạn, các  kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn (lễ tân, buồng, bàn ;  giám sát, quản trị nhà hàng…). Cung cấp các nền tảng cơ bản cho học viên để phát triển nhân cách và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội của đất nước; tuân thủ pháp luật;có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;có lí tưởng sống và ý chí phấn đấu.

 • Sau khi tốt nghiệp, học viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên phục vụ trực tiếp, trưởng nhóm nghiệp vụ và các vị trí khác trong nhà hàng – khách sạn, có thể đảm nhận các vị trí giám sát tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng tại khách sạn có qui mô vừa và nhỏ.
 • Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể học liên thông cao đẳng, đại học và tiếp tục học cao học cùng ngành.
 1. Mục tiêu đào tạo:
 • Về Kiến thức:
 • Nhận thức được những kiến thức cơ bản về nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin;đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật đại cương.
 • Hiểu biết được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng, bar
 • Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;
 • Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị nhân lực, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng;
 • Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng; tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;
 • Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
 • Về các kỹ năng :
  • Kỹ năng cứng:
 • Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành trong các bộ phận của nhà hàng – khách sạn, cụ thể các nghiệp vụ bar, bàn, buồng, lễ tân, cách thức tổ chức và phục vụ các loại tiệc khác nhau…
 • Biết cách tổ chức, sắp xếp các hoạt động và giải quyết thành thạo các tình huống xảy ra trong nhà hàng – khách sạn.
 • Giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc tốt khách hàng;
 • Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;
 • Có kỹ năng thực hành về thực hiện được các công việc diễn ra ở bộ phận tiền sảnh, phòng buồng, các công việc phục vụ trong buổi tiệc, soạn thảo công văn và các loại thư từ giao dịch kinh doanh, có kỹ năng quản lý nhân sự và triển khai công việc quản lý buổi tiệc, quản lý khu vui chơi, có kỹ năng điều hành, phân công, giám sát và phối hợp với các bộ phận, tổ chức tập huấn và huấn luyện công việc.
 • Phân tích và dự đoán được xu hướng và nhu cầu du lịch của các đối tượng khách tại địa phương, quốc gia.
 • Có năng lực phân tích, đánh giá được môi trường kinh doanh của khách sạn – nhà hàng.
  • Kỹ năng mềm:
 • Áp dụng các yêu cầu, các tiêu chuẩn quốc tế đối với nhân sự trong ngành nghề, điều phối nhân sự hợp lý trong mùa cao điểm và mùa thấp điểm.
 • Giao tiếp và thỏa mãn nhu cầu đa dạng của các đối tượng khách du lịch khác nhau.
 • Xác lập được cơ cấu tổ chức và quản lý một bộ phận trong khách sạn, nhà hàng.
 • Về thái độ:
 • Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; Nhà nước.
 • Tham gia các hoạt động nhằm hình thành thái độ trách nhiệm đối với nhà trường ở mỗi học kỳ.
 • Tinh thần trách nhiệm, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp và luật pháp của Nhà nước.
 • Chủ động trong việc cập nhật kiến thức, thái độ tự học cao, sáng tạo và có phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Back to top button