Tổng hợp

Những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng anh – Học Piano Online

Chào mừng bạn đến với tbkc.edu.vn trong bài viết về Stt hay về âm nhạc bằng tiếng anh chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng anh song song với tiếng việt được chúng tôi sưu tầm và chia sẻ với những ai đang tìm kiếm câu nói hay về âm nhạc, câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng anh, câu nói tiếng anh hay về âm nhạc …có thể đọc và suy ngẫm ý nghĩa.

☆ If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music. (Thomas Carlyle)

=> Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi.

✰ Music is nothing else but wild sounds civilized into time and tune.(Thomas Fuller)

=> Âm nhạc chẳng là gì khác ngoài những âm thanh hoang dã được văn minh hóa vào thời gian và giai điệu.

✯ Of all noises, I think music is the least disagreeable. (Samuel Johnson)

=> Trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất.

✮ How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling. (Claude Debussy)

=> Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.

✩ Music expresses that which can not be said and on which it is impossible to be silent. (Victor Hugo)

=> Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.

★ I love music passionately. And because I love it I try to free it from barren traditions that stifle it. (Claude Debussy)

=> Tôi điên cuồng yêu âm nhạc. Và bởi vì tôi yêu nó, tôi cố gắng giải phóng nó khỏi những giá trị truyền thống khô cằn đang bóp nghẹt nó.

☆ Works of art make rules; rules do not make works of art. (Claude Debussy)

=> Những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên tắc; nguyên tắc không tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

✰ After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music. (Aldous Huxley)

=> Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.

✯ If music be the food of love, play on. (William Shakespeare)

=> Nếu âm nhạc là thực phẩm của ái tình, hãy chơi đi.

✮ Music is mediator between spiritual and sensual life. (Beethoven)

=> Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.

✩ Music is the arithmetic of sounds as optics is the geometry of light. (Claude Debussy)

=> Âm nhạc là số học của âm thanh cũng giống như quang học là hình học của ánh sáng.

★ Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. (Beethoven)

=> Âm nhạc là sự giác ngộ cao hơn cả triết học và tri thức.

★ It was like being in the eye of a hurricane. You’d wake up in a concert and think, Wow, how did I get here? (John Lennon)

=> Giống như giữa tâm bão. Bạn thức dậy giữa buổi hòa nhạc và nghĩ, Ồ, mình đến đây như thế nào vậy?

☆ I wish to sing of my interior visions with the naive candour of a child. (Claude Debussy)

=> Tôi muốn hát về những cảnh mộng trong mình với sự vô tư ngây ngô của con trẻ.

Xem thêm:: Ask đi với giới từ gì? Cách sử dụng cấu trúc ask trong tiếng Anh

✰ People come to music to seek oblivion: is that not also a form of deception? (Claude Debussy)

=> Người ta đến với âm nhạc để quên đi điều phiền muộn: không phải đó cũng là một dạng lừa dối hay sao?

✯ Music should strike fire from the heart of man, and bring tears form the eyes of woman. (Beethoven)

=> Âm nhạc khơi ngọn lửa trong tim người đàn ông và dâng lệ lên mắt người phụ nữ.

✮ There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats. (Albert Schweitzer)

=> Có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của của đời: âm nhạc và mèo.

✩ Music is the expression of the movement of the waters, the play of curves described by changing breezes. (Claude Debussy)

=> Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được mô tả bởi những cơn gió nhẹ luôn thay đổi.

★ Music is the silence between the notes. (Claude Debussy)

=> Âm nhạc là sự câm lặng giữa nhưng nốt nhạc.

☆ The human voice is the most beautiful instrument of all, but it is the most difficult to play. (Richard Strauss)

=> Giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất.

✰ Music is what feelings sound like. (Khuyết danh)

=> Âm nhạc là cách cảm xúc trở thành âm thanh.

✯ It is music’s lofty mission to shed light on the depths of the human heart. (Robert Schumann)

=> Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người.

✮ Life is a lot like jazz… it’s best when you improvise. (George Gershwin)

=> Cuộc sống rất giống nhạc jazz… hay nhất là khi bạn ngẫu hứng.

✩ First of all, ladies and gentlemen, you must forget that you are singers. (Claude Debussy)

=> Đầu tiên, thưa các quý ông quý bà, các vị phải quên đi mình là ca sĩ.

★ I like to think of music as an emotional science. (George Gershwin)

=> Tôi thích nghĩ về âm nhạc như một môn khoa học cảm xúc.

☆There are only two things worth aiming for, good music and a clean conscience. (Paul Hindemith)

=> Chỉ có hai thứ đáng theo đuổi, nhạc hay và lương tâm trong sạch.

✰ Nevertheless the passions, whether violent or not, should never be so expressed as to reach the point of causing disgust; and music, even in situations of the greatest horror, should never be painful to the ear but should flatter and charm it, and thereby always remain music. (Wolfgang Amadeus Mozart)

=> Những niềm đam mê dù có mãnh liệt hay không cũng không nên thể hiện quá đáng tới mức làm người ta thấy căm ghét; và âm nhạc, dù trong những hoàn cảnh kinh hãi nhất cũng không nên khó nghe, mà cần vui tai và lôi cuốn, và nhờ đó mà mãi mãi vẫn luôn là âm nhạc.

✯ I may not be a first-rate composer, but I am a first-class second-rate composer. (Richard Strauss)

=> Tôi có thể không phải là một nhà sáng tác nhạc ở hàng thứ nhất, nhưng tôi là nhà soạn nhạc đứng đầu ở hàng thứ hai!

✮ Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love. (Hecto Berlioz)

=> Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu.

Xem thêm:: Khái niệm master là gì và sự khác biệt giữa các loại bằng thạc sĩ

✩ My role in society, or any artist’s or poet’s role, is to try and express what we all feel. Not to tell people how to feel. Not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of us all. (John Lennon)

=> Vai trò của tôi trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.

★ I frequently hear music in the heart of noise. (George Gershwin)

=> Tôi thường nghe thấy âm nhạc giữa trung tâm của tiếng ồn.

☆ The painter turns a poem into a painting; the musician sets a picture to music. (Robert Schumann)

=> Họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc.

✰ Music is everybody’s possession. It’s only publishers who think that people own it. (John Lennon)

=> Âm nhạc thuộc sở hữu của tất cả mọi người. Chỉ những nhà phát hành mới nghĩ có ai đó sở hữu nó.

✯ Answer them with silence and indifference. It works better, I assure you, than anger and argument. (Gioacchino Rossini)

=> Hãy đáp lại họ (các nhà phê bình) bằng sự im lặng và thản nhiên. Tôi đảm bảo với anh như thế sẽ tốt hơn là đáp bằng sự phẫn nộ và tranh cãi.

✮ Music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time. (Igor Stravinsky)

=> Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất, thiết lập trật tự, bao gồm và đặc biệt bao gồm mối liên hệ giữa con người và thời gian.

✩ There is nothing more difficult than talking about music. (Camille Saint Saens)

=> Không có gì khó hơn là nói về âm nhạc.

★ We have learned to express the more delicate nuances of feeling by penetrating more deeply into the mysteries of harmony. (Robert Schumann)

=> Chúng ta học cách thể hiện những sắc thái cảm xúc tinh tế nhờ tiến sâu hơn vào những bí ẩn của hòa âm.

☆ Not many composers have ideas. Far more of them know how to use strange instruments which do not require ideas. (George Gershwin)

=> Không phải nhà soạn nhạc nào cũng có ý tưởng. Rất nhiều người trong số họ biết cách sử dụng những nhạc cụ kỳ lạ không đòi hỏi ý tưởng.

✰ People compose for many reasons: to become immortal; because the pianoforte happens to be open; because they want to become a millionaire; because of the praise of friends; because they have looked into a pair of beautiful eyes; for no reason whatsoever. (Robert Schumann)

=> Con người sáng tác nhạc vì nhiều lý do: để trở nên bất tử; vì đàn piano vô tình đang mở; vì muốn trở thành triệu phú; vì lời khen của bạn bè; vì đã nhìn vào đôi mắt đẹp; hoặc chẳng vì lý do nào cả.

✯ Respectable people do not write music or make love as a career. (Alexander Borodin)

=> Những người đáng kính không lấy viết nhạc hay ái ân ra làm nghề.

✮ The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul. (Johann Sebastian Bach)

=> Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và làm khỏe khoắn tâm hồn.

✩ How wonderful opera would be if there were no singers (Gioacchino Rossini)

=> Vở opera sẽ hay làm sao nếu không có ca sĩ.

★ Music is a hidden arithmetic exercise of the soul, which does not know that it is counting. (Gottfried Wilhelm Leibniz)

=> Âm nhạc là hoạt động số học thầm kín của tâm hồn trong khi không biết rằng mình đang đếm.

☆ Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting. (Gottfried Wilhelm Leibniz)

=> Âm nhạc là lạc thú mà trí óc con người trải nghiệm khi đếm mà không biết mình đang đếm.

✰ I cannot conceive of music that expresses absolutely nothing. (Bela Bartok)

Xem thêm:: Cap an nhiên tự tại hay, status an yên trong cuộc sống – VOH

=> Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ điều gì.

✯ Every kind of music is good, except the boring kind. (Gioacchino Rossini)

=> Loại nhạc nào cũng hay, chỉ trừ loại buồn chán.

✮ It’s easy to play any musical instrument: all you have to do is touch the right key at the right time and the instrument will play itself. (Johann Sebastian Bach)

=> Chơi loại nhạc cụ nào cũng dễ dàng: tất cả những gì bạn phải làm là chạm vào đúng dây đúng phím vào đúng lúc và rồi nhạc cụ sẽ tự chơi.

✩ People who make music together cannot be enemies, at least while the music lasts. (Paul Hindemith)

=> Những người cùng nhau tạo ra âm nhạc không thể trở thành kẻ thù, ít nhất cũng trong khi điệu nhạc chưa kết thúc.

★ In order to compose, all you need to do is remember a tune that nobody else has thought of. (Robert Schumann)

=> Để soạn nhạc, tất cả những gì bạn cần là nhớ được một giai điệu chưa ai từng nghĩ tới.

☆ True music must repeat the thought and inspirations of the people and the time. My people are Americans and my time is today. (George Gershwin)

=> Âm nhạc thực sự phải tái lập suy nghĩ và cảm hứng của nhân dân và thời gian. Nhân dân tôi là người Mỹ và thời gian của tôi là hôm nay.

✰ If we were all determined to play the first violin we should never have an ensemble. Therefore, respect every musician in his proper place. (Robert Schumann)

=> Nếu tất cả đều muốn làm violin trưởng, chúng ta sẽ không bao giờ có đồng diễn. Vì vậy hãy kính trọng từng nhạc công ở đúng vị trí của mình.

✯ Every composer knows the anguish and despair occasioned by forgetting ideas which one had no time to write down. (Hecto Berlioz)

=> Nhà soạn nhạc nào cũng biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng đôi khi đến với ta vì quên mất những ý tưởng không đủ thời gian ghi lại.

✮ I want to do nothing chic, I want to have ideas before beginning a piece. (Georges Bizet)

=> Tôi không muốn làm cái gì thời thượng, tôi muốn có ý tưởng trước khi bắt đầu viết nhạc.

✩ Music is liquid architecture; Architecture is frozen music. (Johann Wolfgang von Goethe)

=> Âm nhạc là kiến trúc tan chảy; Kiến trúc là âm nhạc đóng băng.

★ Music is a pastime, a relaxation from more serious occupations.(Alexander Borodin)

=> Âm nhạc là trò tiêu khiển, là sự nghỉ ngơi khỏi những nghề nghiệp nghiêm túc hơn.

☆ The music is not in the notes, but in the silence between. (Wolfgang Amadeus Mozart)

=> Âm nhạc không nằm ở các nốt nhạc mà nằm ở khoảng lặng giữa chúng.

✰ The language of music is common to all generations and nations; it is understood by everybody, since it is understood with the heart. (Gioachino Rossini) => Ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi thế hệ và mọi dân tộc; ai cũng hiểu được nó, bởi nó được hiểu bằng trái tim.

✯ Âm nhạc là một loại ngôn ngữ hài hòa. (Gioachino Rossini)

=> Music is a kind of harmonious language.

✮ Ở đâu có con người, ở đó có tiếng hát. Trên mặt đất, trần gian này tiếng hát nhắc nhở ta một điều giản dị: tôi hát là tôi hiện hữu.(Trịnh Công Sơn)

✩ Tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. Nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau và hoan lạc. (Trịnh Công Sơn)

★ Tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó thì sẽ ở lại với đời mãi mãi. Đó là một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn muốn chộp bắt cái vô hạn làm món quà thế chấp cho đời mình. (Trịnh Công Sơn)

Ca khúc là đời sống thứ hai, sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành.(Trịnh Công Sơn)

Âm nhạc luôn thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm, âm nhạc có sức truyền tải lớn lao và khơi sống dậy mọi mạch nguồn cảm xúc tốt đẹp chứa ẩn bên trong mỗi còn người. Nếu thấy bài viết những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng anh trên đây được chia sẻ bởi bloghocpiano.com thực sự hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ bạn nhé!

Chủ đề tìm kiếm

 • câu nói hay về âm nhạc
 • câu nói hay về âm nhạc tình yêu
 • câu nói hay về âm nhạc trong cuộc sống
 • câu nói hay nhất về âm nhạc
 • những câu nói hay về âm nhạc cuộc sống
 • câu nói tiếng anh hay về âm nhạc
 • một số câu nói hay về âm nhạc
 • câu nói hay về tình yêu và âm nhạc
 • những câu nói hay về âm nhạc của mozart
 • câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng anh
 • các câu nói hay về âm nhạc
 • các câu nói hay nhất về âm nhạc

Blog còn chia sẻ nhạc lý cho người mới học, lý thuyết âm nhạc, sách học piano, các hợp âm cơ bản, dấu hóa, nốt nhạc….

?PHÁCH LÀ GÌ ?NHỊP LẤY ĐÀ ?NHỊP HỖN HỢP ?NHỊP PHỨC ?Nhịp ?Nốt nhạc ?Khuông nhạc ?Cách gõ nhịp ?TẠO INTRO CHO BÀI HÁT ?The Scale Omnibus Pdf ?Piano Chords Online ?Giáo trình piano cơ bản pdf ?Jazz Handbook Pdf Free ?Sheet Piano Miễn Phí ?Sách methode rose ?The pop piano book mark harrison pdf ?Sách học đệm piano cơ bản ?Sách tự sáng tác ca khúc ?Tài liệu piano tiếng việt ?Lịch sử âm nhạc thế giới pdf ?Sách bài hát có hợp âm ?Giáo trình học piano solo ?Jazz theory pdf free download ?Sách luyện ngón piano ?Minor 6 chord piano ?Major 6 chords piano ?Half Diminished 7th chord piano ?Minor major 7 chord piano ?Augmented major seventh chords ?Augmented major seventh chords ?Diminished 7 chords piano ?All Major 7 chords piano ?All 12 Augmented chords ?12 Major piano chords chart ?12 Minor chords piano ?All 12 Augmented chords ?Tính chất nhạc Jazz ?5 Phương cách dạy đàn piano cho trẻ em ?Tiết tấu là gì? ?Game luyện tiết tấu hình nốt ?Tiết điệu là gì? ?Piano for beginners 6th edition pdf ?Sheet Nhạc Piano Việt Nam ?6 Sheet piano cơ bản cho người mới học ?450 Sheet music band show ?The 150 essential chords free ebook pdf ?Sheet nhạc cho người mới học piano ?Sheet piano các bản nhạc ?Overworld theme sheet music ? Sheet nhạc Việt ?Những bản nhạc piano dễ đánh ?Sheet piano nhạc trẻ

Tháng Mười Hai 16, 2018 @ 1:50 chiều

Rate this post

Hùng Bright

Hùng Bright là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website https://tbkc.edu.vn/ . Anh tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.

Những bài viết liên quan

Back to top button