Tin Tức

Trái phiếu chuyển đổi là gì? Khác gì trái phiếu không chuyển đổi?

Trái phiếu chuyển đổi là gì? Khác gì trái phiếu không chuyển đổi? Hãy đọc bài viết sau đây của TBKC để tìm hiểu rõ hơn về trái phiếu chuyển đổi các bạn nhé!

>>> Xem thêm: Trái phiếu, đầu tư trái phiếu là gì? Tìm hiểu đặc điểm của trái phiếu

Bạn đang xem: Trái phiếu chuyển đổi là gì? Khác gì trái phiếu không chuyển đổi?

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) là một trong những loại trái phiếu do các công ty cổ phần phát hành. Trái phiếu chuyển đổi khi được các cá nhân và tổ chức mua sẽ giúp công ty cổ phần huy động vốn và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông căn cứ vào điều kiện xác định trong phương án khi phát hành trái phiếu.

Trái phiếu chuyển đổi có đặc điểm cơ bản là lãi suất cố định và khá thấp so với các loại trái phiếu khác. Tuy nhiên, trái phiếu chuyển đổi mang lại lợi nhuận khá cao cho các nhà đầu tư (NĐT), nếu trái phiếu này được chuyển sang cổ phiếu thường sẽ theo một tỷ lệ cố định trong tương lai.

>>> Xem thêm:

 

Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Ưu điểm

Đối với nhà phát hành trái phiếu chuyển đổi

 • Giúp tạo thêm khả năng để công ty huy động vốn trên thị trường trong trường hợp việc phát hành cổ phiếu phổ thông và trái phiếu không thuận lợi.
 • Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi thường thấp hơn so với lãi suất của trái phiếu thường. Điều này có thể cho phép công ty huy động vốn với chi phí thấp hơn.
 • Trái phiếu chuyển đổi cũng có thể cải thiện cấu trúc vốn của công ty tốt hơn khi các trái chủ thực hiện việc chuyển đổi.

Đối với các nhà đầu tư 

 • Các NĐT sẽ được đảm bảo hưởng lãi suất cố định khi chưa thực hiện chuyển đổi và không chịu rủi ro của công ty.
 • Khả năng chuyển đổi của trái phiếu này tạo cơ hội cho các NĐT hưởng nhiều hơn khi mà giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường tăng lên.

Nhược điểm

Quyết định chuyển đổi của loại trái phiếu này chỉ thuộc về trái chủ, điều này sẽ khiến công ty rơi vào thế bị động trong việc tổ chức vốn.

Bên cạnh đó, thu nhập trái phiếu sẽ được tính vào chi phí, do vậy nó sẽ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế của công ty, trong khi cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế của công ty. Chính vì lẽ đó mà khi trái chủ chuyển đổi trái phiếu sẽ làm tăng thu nhập chịu thuế của công ty và giảm thu nhập sau thuế của công ty. Trái phiếu chuyển đổi cũng làm tăng chi phí sử dụng của công ty một cách thụ động.

Ngoài ra, khi loại trái phiếu này chưa được chuyển đổi hoặc nếu không có cơ hội chuyển đổi thì sẽ chỉ thu lợi tức với lãi suất thấp hơn trái phiếu thông thường. Nếu sở hữu trái phiếu chuyển đổi trong thời gian dài sẽ làm cho các NĐT bị thiệt hại khá lớn và nguồn vốn sẽ bị đóng băng mà không mang đến tỷ suất sinh lợi như mong muốn.

Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

Điều kiện phát hành trái phiếu nói chung và trái phiếu chuyển đổi nói riêng thì các công ty phát hành cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật mà Nhà nước đã ban hành và cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 4/12/1018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy định về điều kiện như sau:

 • Chủ thể phát hành trái phiếu chuyển đổi: Công ty cổ phần được thành lập hợp pháp thông qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: Công ty cổ phần muốn phát hành trái phiếu chuyển đổi cần đáp ứng điều kiện về thời gian hoạt động. Cụ thể, doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm. Thời gian này được xác định dựa trên ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Lưu ý: Đối với những doanh nghiệp chuyển đổi hoặc tổ chức lại thì thời gian hoạt động là thời hoạt động sau khi doanh nghiệp đó chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi.
 • Điều kiện và tài chính: Doanh nghiệp để được phát hành trái phiếu chuyển đổi cần có báo cáo tài chính của năm trước liền kề với năm phát hành và báo cáo này được tổ chức kiểm toán tiến hành kiểm toán theo quy định.
 • Số lượng nhà đầu tư: Khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, doanh nghiệp cần xác định được số lượng và tuân thủ giới hạn số lượng các nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu.
 • Doanh nghiệp cần phải xây dựng phương án phát hành và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 • Doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư mua trái phiếu trong vòng 3 năm liên tục, trước khi có đợt phát hành 9 năm nếu có.
 • Doanh nghiệp cần căn cứ theo hướng dẫn tại các văn bản pháp chuyên ngành về đáp ứng tỷ lệ đảm bảo an toàn trong khi hoạt động và an toàn tài chính.
 • Doanh nghiệp cần đáp ứng đúng theo quy định về tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư, trường hợp chuyển đổi thành cổ phiếu thường.
 • Khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, các đợt phát hành cách nhau tối thiểu là 6 tháng.
 • Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong thời gian 1 năm, kể từ đợt phát hành trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cách định giá trái phiếu chuyển đổi

Cách định giá trái phiếu chuyển đổi sẽ dựa trên cơ sở của giá trị trái phiếu và quyền mua cổ phiếu. Công thức định giá trái phiếu chuyển đổi như sau:

Giá trị trái phiếu chuyển đổi = Giá trị trái phiếu + Giá trị quyền chuyển đổi

Trong đó:

 • Giá trị của trái phiếu: Đây có thể hiểu là giá trị hiện tại của dòng tiền khi thanh toán gốc lẫn lãi trái phiếu trong suốt kỳ hạn. Lãi suất này sẽ được xác định là lãi suất chiết khấu dựa trên lãi suất chung của thị trường cùng với biên độ rủi ro của tín dụng và quan hệ cung cầu.
 • Giá trị quyền chuyển đổi: Có thể hiểu đây là quyền mua cổ phiếu. Giá trị này sẽ phụ thuộc vào giá của cổ phiếu. Quyền mua sẽ ít giá trị và lợi nhuận hơn khi giá cổ phiếu giảm và ngược lại.

Trái phiếu chuyển đổi khác gì trái phiếu không chuyển đổi?

Trái phiếu chuyển đổi khác gì trái phiếu không chuyển đổi?

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem trái phiếu không chuyển đổi là gì nhé!

Trái phiếu không chuyển đổi (non-convertible bond) là một trong những loại trái phiếu được phát hành bởi công ty/doanh nghiệp. Các nhà đầu tư khi mua loại trái phiếu này sẽ không được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty đã phát hành.

Từ lâu, người ta đã công nhận trái phiếu không chuyển đổi là một cách ổn định để tăng tiết kiệm mà không có sự biến động liên quan đến thị trường chứng khoán. Hạn chế lớn nhất của trái phiếu không chuyển đổi này là lãi suất thấp hơn so với cổ phiếu. Do vậy, các NĐT buộc phải lựa chọn mức lợi tức thấp hơn để đổi lấy rủi ro thấp hơn.

Trong khi đó, trái phiếu chuyển đổi thường mang lại lợi nhuận tốt hơn so với trái phiếu truyền thống và không chịu rủi ro của thị trường chứng khoán. Lợi tức của một trái phiếu chuyển đổi thường sẽ nằm giữa lợi nhuận của trái phiếu và cổ phiếu. Tính theo mệnh giá thì lãi suất của trái phiếu chuyển đổi thực sự thấp hơn lãi suất của trái phiếu không chuyển đổi. Chính vì vậy mà các NĐT thường sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất thấp hơn này để đổi lấy sự linh hoạt hơn trong việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, từ đó cũng có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn nếu giá cổ phiếu tăng.

Trên đây là những thông tin về trái phiếu chuyển đổi mà TBKC muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên ghé TBKC để cập nhật nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

>>> Xem thêm:

Nếu bạn có nhu cầu mua các sản phẩm đồ gia dụng, điện máy – điện lạnh, thiết bị văn phòng, y tế & sức khỏe, thiết bị số – phụ kiện… thì bạn hãy truy cập website TBKC  để đặt hàng online, hoặc bạn có thể liên hệ đặt mua trực tiếp các sản phẩm này tại:

Đăng bởi: Tân Bách Khoa

Chuyên mục Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button